• Kalender

   I denna kalender visas händelser som kan vara av intresse inom brandskydds- och räddningstjänstområdet. Saknas någonting så tipsa po@utkiken.net så lägger vi till informationen på rätt ställe.

   2015
   Mars
   11-12 mars Kem 2015 Helsingborg www.kem2015.se
   April
   17 april Bränder i höga byggnader Websajt
   21-22 april Brandlarm och sprinkler Stockholm Websajt
   22-23 april Brandmannariksdagen Malmö www.brandmannariksdagen.se
   Maj
   6-7 maj Teknikdagar, SRTC Skövde
   19-21 maj Brand 2015 Gotland www.brandkonferensen.se
   Juni
   8-13 juni Interschutz Hannover www.interschutz.de
   September
   2-3 september Nöd- och karantänshamn Helsingborg www.informationsbolaget.se
   23-24 september Skadeplats 2015 Karlstad websajt
   24-25 september Mötesplats samhällssäkerhet Kistamässan
   Oktober
   14-15 oktober Brandskyddsledardagarna Stockholm Brandskyddsföreningen
   21-22 oktober ISIS, internationell konferens om externinfo och utbildning i förebyggande brandskydd Malmö www.informationsbolaget.se
   November
   4-5 november Brandfarlig vara Malmö www.informationsbolaget.se
   5-6 november Skolan brinner Stockholm Brandskyddsföreningen
   19 November Brandskydd inom vård och omsorg Stockholm Brandskyddsföreningen
   25-26 november Brandskydd 2015 Täby Park www.informationsbolaget.se