2018 ska det inrättas en ny arbetsmiljömyndighet som främst ska sammanställa och sprida kunskap inom arbetsmiljöområdet. I den bifogade filen finns Regeringens direktiv till kommittén som ska arbeta med införandet.

Nyckelord: arbetsmiljö arbetsmiljömyndighet
Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil