Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Bärverk - tolkning av EKS

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Bärverk - tolkning av EKS

  Hanterade nyligen ett ärende där man ville uppföra bostadsmoduler (Br2) i två plan och dimensionera enligt Vk3A dvs boende.

  Konsulten hade dimensionerat med EI60 i väggar och bjälklag men bara R30 i bärande bjälklag och hänvisade till tabell C-6 i EKS 9 där det i en tilläggstext står "Väggar som utgör brandcellsgräns kan dock stabiliseras avbjälklag indelade i brandsäkerhetsklass enligt tabell C-3–C-5.(BFS 2013:10). I och med denna text hävdade konsulten att det var OK att gå ner i bärighet till R30. Min spontana tanke var att i så fall skulle man generellt kunna dimensionera flerbostadshus på det sättet vilket vore konstigt med tanke på att man ska kunna stanna i sin egen bostad i 60 minuter.

  Efter mitt första yttrande till byggnadsnämnden satte en certifierad brandsakkunnig sitt namn på utredningen.

  Jag hörde då av mig till Boverket för att få en förklaring till vad denna text egentligen innebar och fick svar, till och med diarienummer (se nedan)! Enligt Boverket kan man inte tolka texten så som den brandsakkunnige gjort.

  Jag skickade det diarieförda svaret till byggnadsnämnden som vidarebefordrade till den brandsakkunnige, varpå denna inte ville skriva något sakkunnigutlåtande.

  Detta är en nyttig lärdom jag vill dela med mig utav, eftersom jag hört att dessa bostadsmoduler står på många platser runt om i Sverige. Har sett att vissa kommuner till och med fått in förfrågningar om bostäder för ensamkommande flyktingbarn i sådana moduler.

  Boverkets svar, dnr: 601/2015
  "Det finns två saker som ska uppfyllas vad det gäller bärförmåga vid brand. Dels ska bärverket i sig uppfylla kraven enligt 2 § och dels ska avskiljande konstruktioner ha bärförmåga enligt 3 §. Om dessa paragrafer ställer olika krav blir det högsta kravet som gäller.

  Undantaget i 3 § att man kan ha lägre krav på bärförmåga vid brand för ett bjälklag som stabiliserar avskiljande väggar avser främst i de fall vissa brandceller har högre brandteknisk klass på grund av hög brandbelastning. I en Br2 byggnad skulle det möjligen kunna bli aktuellt i enstaka fall, tex:

  I ett tvåvånings flerbostadshus med lägenheter i två plan kan eventuellt lägenhetsavskiljande väggar i REI 60 stabiliseras av icke avskiljande bjälklag i R 30. Om bjälklagen däremot är lägenhetsavskiljande blir deras klass REI 60 enlig huvudregeln i §3."

Annonser

Kollapsa

Working...
X