Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Säkerhet i energilagringsanläggningar med batteri

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Säkerhet i energilagringsanläggningar med batteri

  I detta ämne samlas kunskap om säkerhet i batteri- och energilagringsanläggningar.

  Nyckelord: batteri batterilager energi energilager energilagring
  www.brandforsk.se

 • #2
  Strategisk planering för säkerhet i energilagringsanläggningar, USA - 2014

  Department of Energy gjorde 2014 en strategisk plan om säkerhet i energilagringsanläggningar. Den handlar egentligen om energilagring i elnätet men beskriver tekniken som kan komma in på en lägre nivå i samhället också. Den ger en blick av vad man 2014 bedömde som möjliga sätt att lagra energi vilket innefattade allt från lagring av gas till stora batterianläggningar.
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
  www.brandforsk.se

  Kommentera


  • #3
   Batterilager, krav i USA 2009

   I den bifogade korta filen sammanfattas de regler som gällde i USA med tanke på risken för bränder och utsläpp av farliga ämnen. Den skrevs 2009 så fokus var fortfarande på Blybatterier även om man nämner litium-jon. När man tittar på sammanfattningen kan man dock inse att det är en komplex insatsmiljö. Brand- och explosionsrisk samtidigt som det kan komma ut farliga ämnen som dessutom kan frigöra farlig energi.
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
   www.brandforsk.se

   Kommentera


   • #4
    Poängsystem för att utvärdera batteriers brandsäkerhet, KIT - 2014
    Karlsruhe Institut für Technologie, KIT, Har tagit fram ett poängsystem för att på skrivbordet kunna utvärdera tekniska lösningar för installation av litiumjon-batterilager till solcellsanläggningar. Det handlar om att se vilka ingående komponenter som finns i systemet och se hur många poäng systemet uppnår. Allt över 110 poäng innebär att det är en bra lösning.
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
    www.brandforsk.se

    Kommentera


    • #5
     Installationsregler och säkerhet för batterilager, USA - 2016

     Bifogat finns ett dokument från US Department of Energy som beskriver de regler som finns för batterilager (ESS, Energy Storage System) som ska installeras i byggnader.
     Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
     www.brandforsk.se

     Kommentera


     • #6
      FM-datablad om att förhindra egendomsförluster på grund av brand vid energilagringsanläggningar, Factory Mutual - 2017

      Det går att ladda ner ett nyutgivet datablad om brandsäkerhet och energilagringsanläggningar från FM här: http://www.fmglobal.com/~/media/Docu...l/FMDS0533.pdf

      Om det inte fungerar så testa att välja datablad 5-33 här: http://www.fmglobal.com/research-and...al-data-sheets

      Den slutliga meningen i databladet är denna:
      To date there is no publicly available test data that confirms the effectiveness of any active fire protection for energy storage systems, and there are no fire protection systems FM Approved for this application. The ability of active fire protection to stop or prevent Li-ion battery thermal runaway reactions has not been shown. At the same time, some manufacturers are providing active protection systems as an integrated component of the ESS
      www.brandforsk.se

      Kommentera


      • #7
       New Yorks brandförsvar kräver certifikat för skötsel av batterilager - 2016

       FDNY kräver en anläggningsskötare för batterilager där det också krävs att de ska förnya sitt certifikat vart tredje år.
       Här finns ett dokument som beskriver certifieringen: www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/cof-b29-noe-study-materials.pdf

       I dokumentet beskrivs också räddningstjänstens insats och vilka förebyggandekrav som finns på denna typen av anläggningar.
       Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
       www.brandforsk.se

       Kommentera


       • #8
        Webbsändning om brandsäkerhet i Litiumjon batterilager, NFPA -2016

        Ett webinarium från NFPA om aktuellt kunskapsläge vad gäller brandsäkerhet för batterilager. Det finns en hel del intressant kunskap. Bland annat redovisar man ett försök med ett batterilager där branden utvecklas relativt långsamt men det sprids både CO, HF och CH4 i sådana nivåer att man anser att det krävs ändringar i regelverk för att hantera det. Testet redovisa vid ungefär 48 minuter.        www.brandforsk.se

        Kommentera


        • #9
         Att välja ett så säkert Batterilager som möjligt, KIT - 2014

         Karlsrue Institut für Technoligie, KIT, tog 2014 fram ett dokument som beskriver olika standarder för batterilager samt hur dessa kan användas för att skapa ett så säkert batterilager som möjligt.
         Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
         www.brandforsk.se

         Kommentera


         • #10
          Säkerhet i energilager anslutna till elnätet, DNV Global - 2016

          DNV Global i USA har tagit fram en skrift om hur man kan dimensionera energilager och rum eller byggnad som energilagret befinner sig i. I kapitel 7.4 som börjar på sidan 70 i den bifogade filen behandlas säkerhet. Det finns flera intressanta avsnitt där man bland annat tittar på:
          • 7.4.6 Slutna utrymmen, sid 71
          • 7.4.6.1 Räddningsinsats och överväganden vid brand, sid 72
          • 7.4.6.2 Hantering av värme, sid 73
          • 7.4.6.3 Hantering av brännbara och giftiga gaser, sid 74
          • 7.5 Säkerhet vid användning av återvunna batterier, sid 75
          Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
          www.brandforsk.se

          Kommentera


          • #11
           Brandsäkerhet vid demonteringsanläggningar för elektronik, EPA - 2018

           Amerikanska EPA (Naturvårdsverket) har haft ett webinarie om brandsäkerhet vid demonteringsanläggningar för elektronik. Det handlar bland annat om hur konsumentelektronik blivit svårare att demontera batterierna ifrån vilket resulterar i en större brandrisk i demonteringsanläggningarna.

           I artikeln här beskrivs åtgärder som vidtagits för att göra det säkrare: https://resource-recycling.com/e-scr...hermal-events/

           Mer info om webinariet: https://www.epa.gov/smm/sustainable-...hium-batteries

           Kommentera


           • #12
            Överväganden vid installation av energilager med batteri, New York - 2017

            En rapport skrivan av DNV Global som sammanställer fakta om vilka överväganden som behöver göras i samband med installation av energilager med batteri, BESS, i byggnader. Den innefattar test av släckmedel, råd för räddningstjänst och en hel del annat.
            Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

            Kommentera


            • #13
             Några tips på säkerhetshöjande åtgärder vid installation av energilager med batteri i byggnader, USA - 2016

             Bifogat finns några korta förslag på åtgärder man kan vidta för att öka säkerheten vid installation av energilager med batteri i byggnader. De kan också vara relevanta för UPS-rum och liknande batteri-installationer.
             Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

             Kommentera


             • #14
              Faktablad om batteribaserade energilager, NFPA - 2021

              NFPA har satt samman ett faktablad om litiumjonbaserade energilager, BESS. Faktabladet beskriver BESS, saker att tänka på för projektörer och räddningstjänst samt länkar till aktuell kunskap.
              Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

              Kommentera


              • #15
               New York testar brandskyddade litiumjonbatteri i energilager - 2021

               New York har väldigt höga krav för att installera batteribaserade energilager, BESS, vilket medfört att litiumjonbatterier haft svårt att klara de uppställda brandskyddskraven. Nu testar New York Power Authority litiumjonbatterier som är inkapslade med brandskyddsisolering för att hindra att en termisk rusning kan sprida sig. De anser att det är det snabbaste sättet att komma igång med batteribaserad energilagring och ändå uppfylla deras höga brandskyddskrav.
               The go-to resource for in-depth news, analysis, blogs and more on the international energy storage industry

               Kommentera

               Working...
               X