Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Beräkningsmodeller och analysmetoder

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Beräkningsmodeller och analysmetoder

  CFD-beräkningar på parallella processorer

  Att använda datorer och CFD-beräkningar (Computational Fluid Dynamics) för att model-lera fysikaliska fenomen, som exempelvis bränder, har blivit allt vanligare. Exempel på an-vändningsområden är bland annat utvärdering av brandskydd vid projektering, brandor-saksutredningar, förutse röktransport i byggnader och tunnlar samt produktutveckling. Med mer avancerade modeller för brandmodellering, ett ökat krav på effektivitet och ett förhöjt behov av datorkapacitet har intresset för möjligheten att fördela beräkningarna på flera parallellt arbetande processorer vuxit. Det var parallella CFD-beräkningar som stod i fokus för detta projekt.

  Rapport skriven av Jonathan Wahlqvist vid LTH

  Nyckelord: Utvärdering Computational Fluid Dynamics (CFD) Parallella beräkningar Fire Dynamics Simulator (FDS) Brandmodell Känslighet Validering
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

 • #2
  CFD-modellering och fullskaleförsök av brandgasventilation - 2002

  I all utbildning behövs ett bra utbildningsmaterial. Denna rapport, på uppdrag av Räddningsverkets skola Rosersberg, syftar till att ta fram en ny sorts utbildningsmaterial som på ett pedagogiskt sätt visualiserar brandgasventilering. Tanken är att man i den teoretiska utbildningen ska kunna se hur temperatur och brandgaser kan komma att sprida sig i en
  byggnad och hur ventilering påverkar detta förlopp. Brandövningshuset, även kallat Luleåhuset, har använts som utbildningsobjekt. Genom simuleringar i datorprogrammet FDS 2.2 har rörliga filmsekvenser producerats. Händelseförloppen på dessa filmsekvenser motsvarar de övningsscenarier som normalt används när man övar rökdykare samt scenarier som visar vad som händer vid ändrade förutsättningar t.ex. vid uppstart av övertrycksventilering och öppnande av frånluftsöppning.

  Rapporten är skriven av Daniel Holm och Per Johansson vid LTH

  Nyckelord: Backdraft brand brandgasventilering CFD FDS fältmodell övertrycksventilation
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

  Kommentera


  • #3
   Smoke reservoirs an evaluation of CFD-modelling as a design tool - 2004

   Syftet med projektet var att utvärdera de regler angående storlekar på brandgasreservoarer som används i hög utsträckning, främst i Storbritannien, när brandgashantering projekteras i atrier. Dessa regler föreskriver att reservoarerna maximalt får vara 1000 m2 alternativt 60 meter långa då naturlig brandgasventilation används. Detta för att brandgaserna inte skall kylas i alltför hög utsträckning så att de förlorar sin termiska lyftkraft. Om så är fallet kan en effektiv ventilation av brandgaserna omöjliggöras och dessutom riskeras spridning av brandgaser till angränsande delar av byggnaden. Huruvida storleken på reservoarerna är den viktigaste faktorn i fråga om kylning av brandgaserna eller om andra faktorer påverkar i högre utsträckning var en del av frågeställningen. För att möjliggöra en större flexibilitet i designen av framförallt nya köpcentrum skulle en mindre begränsad metod för att bestämma storleken på reservoarerna vara av stort intresse för brandskyddsprojektörer.

   Rapporten är skriven av Jakob Hagman och Fredrik Magnusson vid LTH

   Nyckelord: Brandgasberäkningar Atrium Köpcentrum Brandgassektionering.
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

   Kommentera


   • #4
    A Comparison between FDS and the Multi-Zone Fire Model Regarding Gas Temperature and Visibility in Enclosure Fires

    Arbetet handlar om att jämföra en ny CFD modell som heter Multi-Zone Fire Model (MZ) med FDS modellering som tillämpar sig på stora utrymmen och komplicerade geometrier. Eftersom FDS är en mycket tidskrävande modellering var syftet att jämföra och se om MZ-modellen kan förutspå liknande resultat för gastemperatur, sikt och koncentrationer av brandgaser som FDS kan för att se om man kan använda sig av MZ-modellen istället, för att kunna arbeta mer tidseffektivt och samtidigt få likvärdiga resultat.

    Rapporten är ett examensarbete skrivet av Benjamin Waldeck vid LTH.

    Sökord/Keywords: Enclosure fire, FDS, Multi-Zone Fire Model, Gas temperature, Visibility, Brandsimulering, MZ, CFD.
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

    Kommentera


    • #5
     Utvärdering av FDS för dieselbrand i slutet utrymme - 2020

     Denna studie utvärderar användningen av programvaran FDS vid slutna utrymmet genom att jämföra experimentell data från en dieselbrand i en sluten cistern och beräkningar i FDS gällande temperatur, strålning och tryck. Därefter utvärderas brandmodellen känslighet för parametrarna med hjälp av litteratur och laborationer. Arbetet har gjorts för Saab Kockums AB som ska utveckla en ny ubåt som behöver ett bra och säkert brandskydd.

     Rapporten är ett examensarbete skrivet av Carl-Johan Malmberg och Fredrik Andersson vid LTH.

     Sökord/Keywords: Validering, slutet utrymme, ubåt, Computational Fluid Dynamics, CFD, Fire Dynamics Simulator, FDS, dieselbrand, pölbrand.
     Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

     Kommentera

     Working...
     X