Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Brandskyddsdimensionering - bärande konstruktioner

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Brandskyddsdimensionering - bärande konstruktioner

  I detta ämne samlas dokument och rapporter som behandlar brandskyddsdimensionering i bärande konstruktion.

 • #2
  Utvärdering av dimensioneringsmetod för brand i bärande konstruktioner - 2009

  I Sverige finns idag två olika krav som gör det möjligt att säkerställa att branddimensionering för en viss given konstruktion är acceptabel.
  Det finns ett problem med att det finns två möjliga krav, eftersom det saknas tranparens mellan kraven och med detta som utgångspunkt önskar Boverket att det i framtiden endast ska finnas ett krav vilket då betyder att en ny branddimensioneringsmodell måste tas fram.
  Rapporten är ett försök att utvärdera befintliga krav och jämföra dem mot framtida krav gällande dimensionering för brand i bärande konstruktioner. Detta genomförs med hjälp av en jämförelse med en branddimensionering som utgår från ett naturligt brandförlopp.

  Rapporten är ett examensarbete skrivet av Jens Thuresson vid LTH.

  Nyckelord: dimensioneringsmetoder Boverket bärande konstruktioner brandförlopp
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
  Senast ändrad av QC-Lund; 2017-10-29, 11:59.

  Kommentera


  • #3
   Studie av dimensioneringsmetoder för brandskydd av bärverk i stål - 2013

   Höga temperaturer försämrar ett stålmaterials hållfasthet och därmed minskar den bärande förmågan. En byggnad vars bärverk består av stål måste därför skyddas mot den värme en brand utvecklar för att undvika att bärverket går till brott. Material kan monteras som skyddar stålkonstruktionen mot uppvärmning, där den brandisolerande förmågan styrs av materialets egenskaper och tjocklek. Det finns byggregler som avgör brandmotståndet i en byggnad. Klassificeringen beror bland annat på byggnadens verksamhet och utformning. En bärverksanalys för brandsituationer skall verifiera att brandmotståndet uppnås. Med det nominella brandförloppet som grund finns det tre metoder att verifiera enskilda element: tabellerad data, den förenklade beräkningsmodellen och den avancerade beräkningsmodellen. Detta examensarbete syftar till att jämföra kostnaderna med dessa verifieringsmetoder.

   För att besvara studiens frågeställningar har de aktuella beräkningsmetoderna tillämpats på en byggnad som projekterats av Tyréns AB. Utifrån byggnadens konstruktionsritningar har ett antal pelare valts ut och de laster som påverkar dem har beräknats. Ett brandskyddsmaterial valdes för studien som passade pelarna och beräkningarnas kriterier. Genom att använda de olika metoderna beräknades vilken tjocklek på brandskyddet som krävdes för att uppnå brandskyddskraven. Totalkostnaderna för att brandskydda hela byggnadens pelare med de olika metoderna beräknades. Kostnaderna delades in i projektering, material och montering.

   Rapporten är ett examensarbete skrivet av Per Bengtsson vid LTU.

   Nyckelord: bärverk SAFIR hållfasthet brandskydd simulering stål
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
   Senast ändrad av QC-Lund; 2017-10-29, 13:06.

   Kommentera


   • #4
    Bedömning av utökat skyddsbehov för bärverk i Br0-byggnader

    Syftet med den här rapporten att utreda vad som styr om det föreligger ett utökat skyddsbehov för Br0-byggnader och målet är att ta fram riktlinjer för den ingenjörsmässiga bedömningen.
    För att identifiera vad som påverkar den ingenjörsmässiga bedömningen genomfördes en litteraturstudie på området, med målsättningen att konkretisera de identifierade problemen i en problembeskrivning.

    Rapporten är ett examensarbete skrivet av Markus Jonsson vid LTH.

    Sökord/Keywords: Br0-byggnader, utökat skyddsbehov, dimensionering, bärverk, bärande konstruktioner, Br0, byggnadsdelar, ingenjörsmässig bedömning, EKS, byggnadstekniskt brandskydd, brandsäkerhetsklass, särskild bedömning, brandteknisk klass, Extended fire safety, building components, fire safety engineering, EKS, load-bearing resistance, structural fire safety, fire resistance class, fire safety class


    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

    Kommentera

    Working...
    X