Högsta Förvaltningsdomstolen fastställde att en försenad postgång kan vara en giltig ursäkt för att godkänna en sent inkommen överklagandehandling....