Beg. befälsbil/personbil, typ XC70 eller motsvarande köpes. Krav automat och fyrhjulsdrift.

Mora Brandkår
Johan Szymanski
jo...