Skadeplats 2019

Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.
Fora Ämnen Inlägg Senaste inlägg
Ämnen: 204 Inlägg: 902
204 902
PO
Arbetsmiljö vid skogsbränder
av PO
Underforum:
Skogsbrand (36/179)
Drönare (16/128)
Nyheter och innovationer
Ämnen: 108 Inlägg: 364
108 364
Ämnen: 152 Inlägg: 211
152 211
Ämnen: 5 Inlägg: 60
5 60
Ämnen: 2 Inlägg: 2
2 2
Förebyggande
Ämnen: 12 Inlägg: 35
12 35
Ibland är det nödvändigt att utfärda föreläggande för att uppnå effekt i sitt skadeförebyggande arbete. Exempel på föreläggande inom olika kategorier samlas i detta forumet.
Ämnen: 50 Inlägg: 394
50 394
Många organisationer beskriver sin tolkning av lagar, förordningar och råd i särskilda PM. I detta forum samlas dessa PM sorterat per kategori.
Ämnen: 52 Inlägg: 225
52 225
Ämnen: 10 Inlägg: 57
10 57
Ämnen: 5 Inlägg: 52
Senaste inlägg: Eldningsförbud, 2015 -
5 52
PO
Eldningsförbud, 2015 -
av PO
Ämnen: 2 Inlägg: 2
2 2
Ämnen: 4 Inlägg: 8
Senaste inlägg: Förhindra vindsbränder
4 8
PO
Förhindra vindsbränder
av PO
Ämnen: 26 Inlägg: 77
26 77
Rapporter och dokument som tagits fram under olika utbildningar.
Ämnen: 109 Inlägg: 475
Senaste inlägg: Energieffektiva byggnader
109 475
PO
Energieffektiva byggnader
av PO
Ämnen: 79 Inlägg: 277
Senaste inlägg: Vätgasanläggningar
79 277
PO
Vätgasanläggningar
av PO
Ämnen: 41 Inlägg: 148
41 148
Operativt
Material som har med ledning av räddningstjänst att göra.
Ämnen: 105 Inlägg: 416
105 416
Underforum:
Blanketter (7/23)
Instruktioner från Svenska räddningstjänstorganisationer
Ämnen: 99 Inlägg: 352
Senaste inlägg: Instruktioner metallbrand
99 352
PO
Instruktioner metallbrand
av PO
Standardrutiner vid räddningstjänst.
Ämnen: 44 Inlägg: 266
Senaste inlägg: Nödrutiner rökdykning
44 266
PO
Nödrutiner rökdykning
av PO
Standardrutiner, Standard Operating Procedures, SOP
Ämnen: 30 Inlägg: 98
Senaste inlägg: Arbete på väg
30 98
PO
Arbete på väg
av PO
Rapporter och dokument om operativ räddningstjänst.
Ämnen: 17 Inlägg: 87
17 87
Nya och/eller smarta produkter som kan användas operativt.
Ämnen: 34 Inlägg: 115
Senaste inlägg: Brandslang
34 115
PO
Brandslang
av PO
I detta forumet samlas exempel på utrustning, inredning och andra lösningar på brandfordon.
Ämnen: 35 Inlägg: 51
Senaste inlägg: Tung räddning
35 51
PO
Tung räddning
av PO
Underforum:
släckbilar (3/4)
FIP-bilar (2/4)
Forum med dokument om automatiska brandlarm.
Ämnen: 9 Inlägg: 86
9 86
Forum med dokument om utbildningsplanering och kvalitetsarbete för operativ personal.
Ämnen: 6 Inlägg: 38
6 38
Blanketter räddningstjänster använder.
Ämnen: 9 Inlägg: 23
Senaste inlägg: Sjukvårdslarm
9 23
PO
Sjukvårdslarm
av PO
Olika typer av planer för operativ räddningstjänst och ledning av operativ räddningstjänst.
Ämnen: 25 Inlägg: 84
25 84
Material som har med räddningstjänst att göra.
Ämnen: 15 Inlägg: 67
15 67
Dokument kring utbildning inom operativ räddningstjänst och ledning av denna.
Ämnen: 79 Inlägg: 343
Senaste inlägg: Övertändningscontainrar
79 343
PO
Övertändningscontainrar
av PO
Ämnen: 104 Inlägg: 406
104 406
Arbete som är svåra att kategorisera.
Ämnen: 17 Inlägg: 65
17 65
Dokumentarkiv om FIP-verksamhet
Ämnen: 8 Inlägg: 57
8 57
Dokumentarkiv om Arbete på höjd
Ämnen: 4 Inlägg: 8
4 8
Underforum:
Ytlivräddning (10/66)
Vattendykning (6/17)
Efter insats
Mallar för och exempel på olycksuppföljning inom svensk räddningstjänst
Ämnen: 49 Inlägg: 134
49 134
Underforum:
Bränder (85/248)
Övergripande
Ämnen: 7 Inlägg: 20
7 20
Ämnen: 20 Inlägg: 48
20 48
Ämnen: 44 Inlägg: 142
44 142
Ämnen: 15 Inlägg: 51
Senaste inlägg: E-tjänster för utbildning
15 51
PO
E-tjänster för utbildning
av PO
Ämnen: 7 Inlägg: 29
7 29
Ämnen: 13 Inlägg: 50
13 50
Ämnen: 11 Inlägg: 28
11 28
PO
Nyckelhantering, ej automatlarm
av PO
Ämnen: 9 Inlägg: 30
9 30
Ämnen: 9 Inlägg: 56
9 56
Ämnen: 7 Inlägg: 29
7 29
PO
Fakturering, operativ samverkan
av PO
Ämnen: 7 Inlägg: 46
7 46
Ämnen: 6 Inlägg: 25
6 25
Ämnen: 10 Inlägg: 66
10 66
Ämnen: 1 Inlägg: 3
1 3
Ämnen: 5 Inlägg: 25
Senaste inlägg: Ledningssystem
5 25
Exjobb - Lund
Ledningssystem
Ämnen: 24 Inlägg: 88
24 88
Ämnen: 6 Inlägg: 14
6 14
Arbetsmiljö, AFS-arbete, arbetstid
Ämnen: 26 Inlägg: 63
26 63
Ämnen: 7 Inlägg: 38
Senaste inlägg: Filtermasker
7 38
PO
Filtermasker
av PO
I detta ämne samlas både svenska och utländska dokument som handlar om operativa risker för räddningspersonal.
Ämnen: 13 Inlägg: 54
13 54
Ämnen: 84 Inlägg: 281
84 281
PO
Systematiskt brandskyddsarbete
av PO
Ämnen: 52 Inlägg: 199
52 199
Ämnen: 9 Inlägg: 24
9 24
Inspektioner utan föregående tillbud eller olycksfall.
Underforum:
I detta forum samlas information om arbetet med nya AFS:ar och andra arbetsmiljöregler som berör räddningstjänsten.
Ämnen: 48 Inlägg: 179
48 179
Underforum:
Tillbud och olycksfall
Ämnen: 15 Inlägg: 26
15 26
Ämnen: 3 Inlägg: 5
3 5
Ämnen: 2 Inlägg: 5
2 5
Ämnen: 2 Inlägg: 2
2 2
Underforum:
Rökdykning (93/116)
Takarbete (11/16)
FIP-insatser (0/0)
Underforum:
Underforum:
Underforum:
Våld och hot (43/47)
Blodsmitta (15/16)
Underforum:
Arbete på väg (29/38)
Fordon (4/5)
Underforum:
Fystest, idrott (20/21)
Fordon (10/15)
Tillbud övrigt (13/21)
Underforum:
I arkiven hos statliga myndigheter
Intressanta utdrag ur Boverkets diarie.
Ämnen: 583 Inlägg: 1 455
Senaste inlägg: Utrymning av hotell, Vk4
583 1 455
PO
Utrymning av hotell, Vk4
av PO
Underforum:
BBR, Allmänt (51/92)
Intressanta utdrag ur MSB, tidigare Räddningsverkets diarie.
Ämnen: 443 Inlägg: 1 795
Senaste inlägg: MSB-Vägledningar
443 1 795
PO
MSB-Vägledningar
av PO
Underforum:
Naturolyckor (2/4)
Övrigt (18/29)
Intressanta utdrag ur domstolarnas och andra granskares arkiv.
Underforum:
Miljöbalken (4/10)
Remisser
Ämnen: 5 Inlägg: 11
5 11
Produkter och upphandlingar
Ämnen: 8 Inlägg: 13
8 13
Ämnen: 56 Inlägg: 704
Senaste inlägg: Fordon övrigt
56 704
PO
Fordon övrigt
av PO
Underforum:
Ledningsfordon (5/104)
Ämnen: 32 Inlägg: 339
32 339
Ämnen: 35 Inlägg: 256
Senaste inlägg: Drönare, UAS, UAV
35 256
PO
Drönare, UAS, UAV
av PO
Ämnen: 12 Inlägg: 90
12 90
Ämnen: 9 Inlägg: 80
9 80
PO
Diskmaskiner för andningsskydd
av PO
Ämnen: 47 Inlägg: 352
Senaste inlägg: Skogsbrandflyg
47 352
PO
Skogsbrandflyg
av PO
Ämnen: 19 Inlägg: 112
Senaste inlägg: Företagshälsovård
19 112
PO
Företagshälsovård
av PO
Ämnen: 49 Inlägg: 186
Senaste inlägg: Övningsanläggningar
49 186
PO
Övningsanläggningar
av PO
Kommunal krisledning
I detta ämne samlas kommunala krisledningsplaner.
Ämnen: 1 Inlägg: 12
Senaste inlägg: Krisledningsplaner
1 12
PO
Krisledningsplaner
av PO
Ämnen: 1 Inlägg: 3
1 3
Film och bild
Underforum:
Brand i byggnad (45/226)
Brand utomhus (4/10)
Brand i fordon (18/96)
Brand övrigt (20/88)
Underforum:
Räddning (19/54)
Arbetsmiljö (8/21)
Ledning (3/6)
Alarmering (1/2)
Underforum:
Underforum:
Förebyggande (8/22)
Underforum:
Övrigt (17/59)

Dokumentarkiv

Kollapsa
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
 • Nya ämnen
Clear All
Nya inlägg
Inga diskussioner i denna kanalen.
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg
Logga in för att se inlägg du följer.
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
 • Sortera enligt
 • Ordning
Clear All
Nya inlägg
Hittar inga ämne.
 • Filter
 • Klockan
Clear All

Senaste inlägg

Kollapsa

Working...
X