Skadeplats 2019

Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Statistik om dödsbränder

Kollapsa
X
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Statistik om dödsbränder

  I detta ämne samlas rapporter och examensarbete om dödsbränder och dödsbrandstatistik.

  Nyckelord: dödsbrand dödsbränder

 • #2
  Fallstudie av allvarliga dödsbränder- 2012
  - En undersökning av bostadsbränder där två eller fler människor omkommer.

  Då allvarliga dödsbränder i huvudsak inträffar i hemmet är syftet med rapporten att kartlägga vilka nyckelfaktorer som påverkar utfallet av en allvarlig dödsbrand och vilka åtgärder som kunde ha bidragit till att förebygga dödsfall. Bland annat framkommer betydelsen av att ha en fungerande brandvarnare och i vilken utsträckning alkohol har varit inblandat på något sätt.

  Rapporten togs fram genom en litteraturstudie, statistikstudie och fallstudie av inträffade bränder av den typ som man vill undersöka.

  Rapporten är ett examensarbete skrivet av Göran Edvardsson & Åsa Gelotte vid LTH.

  Nyckelord: Brand, Säkerhet, Dödsbränder, Brandvarnare, Alkohol, Bostäder

  Keywords: Fire, Safety, Fatal Fires, Smoke detectors, Alcohol, Residential buildings
  Bifogade filer Hämta alla filer
  Senast ändrad av QC-Lund; 2018-03-30, 11:15.

  Kommentera


  • #3
   Radhusbränder - 2010
   - Varför de dödar och växer sig stora

   Denna rapport handlar om bränder i radhus och de faktorer och variabler som påverkar varför det brinner och de konsekvenser som bränderna får. Statistik från MSB visar att det är upp till 50% högre risk att en person dör då en brand startar i ett radhus jämfört med en brand som startar i ett flerbostadshus eller i en villa. Samtidigt sprids bränderna i radhus oftare från brandens startutrymme till angränsande rum eller andra brandceller. Det är känt i både byggbranschen och bland räddningstjänsterna i landet att utformningen av vinden och takfoten är orsaker till att en brand kan kan spridas mellan lägenheterna i ett radhus.

   Syftet med rapporten är att inhämta information och kunskap för att kunna identifiera vilka åtgärder som kan utföras för att minska riskerna för brand i radhus med avseende på brandspridning.

   Rapporten är skriven av Frans Trägårdh vid LTH

   Nyckelord: Brand, säkerhet, radhus, bostadsbrand, statistikstudie, fallstudie
   Bifogade filer Hämta alla filer
   Senast ändrad av QC-Lund; 2018-03-30, 11:19.

   Kommentera


   • #4
    Varför omkommer det fler personer i bostadsbränder i Finland än i Sverige? - 2015

    Denna rapport har haft som mål att undersöka varför det omkommer fler personer i bostadsbränder i Finland än i Sverige. Jämförs antalet omkomna i bränder sett till invånarantal mellan länderna har det varje år, förutom år 2001, omkommit fler personer i Finland. I Sverige ses en tydlig trend på att antalet omkomna i bränder är på väg neråt, medan det i Finland har ökat under år 2014. Hela rapporter är uppdelad i fem olika steg (I-V) för att läsaren lättare ska kunna följa med i de olika delarna.

    Rapporten är ett examensarbete skrivet av Linus Östman vid LTH.

    Nyckelord: Brand dödsbrand riskfaktor bostadsbrand alkohol åldersgrupp ensamstående småhus Finland Sverige
    Bifogade filer Hämta alla filer
    Senast ändrad av QC-Lund; 2018-03-30, 11:23.

    Kommentera


    • #5
     Internationella trender för dödsbränder, SP - 2016

     SP har gjort en genomgång av internationell statistik om dödsfall på grund av brand. I arbetet har man också försökt identifiera faktorer som gjort att dödsbränderna minskat.
     Bifogade filer Hämta alla filer

     Kommentera


     • #6
      Dödsbränder i bostäder i 9 länder i Europa, EFSA - 2018

      European Fire Safety Alliance, EFSA, har gjort en rapport om dödliga bostadsbränder i 9 länder i Europa. Det är en del i ett projekt där man vill försöka ena dödsbrandstatistiken så att den ska vara mer likriktad.
      Bifogade filer Hämta alla filer

      Kommentera

      Working...
      X