Skadeplats 2019

Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.
Kategori Ämnen Inlägg Senaste inlägg
Intressanta utdrag ur Boverkets diarie.
Ämnen: 583 Inlägg: 1 455
Senaste inlägg: Utrymning av hotell, Vk4
583 1 455
PO
Utrymning av hotell, Vk4
av PO
Underforum:
BBR, Allmänt (51/92)
Intressanta utdrag ur MSB, tidigare Räddningsverkets diarie.
Ämnen: 443 Inlägg: 1 795
Senaste inlägg: MSB-Vägledningar
443 1 795
PO
MSB-Vägledningar
av PO
Underforum:
Naturolyckor (2/4)
Övrigt (18/29)
Domstolar och andra granskare
I detta forum samlas domar som har med Lagen om skydd mot olyckor att göra.
Ämnen: 21 Inlägg: 45
21 45
Domar som har med Lagen om brandfarlig och explosiv vara att göra.
Ämnen: 4 Inlägg: 4
4 4
Domar som handlar om sotning och brandskyddskontroll.
Ämnen: 1 Inlägg: 5
Senaste inlägg: Sotning av egen fastighet
1 5
PO
Sotning av egen fastighet
av PO
I detta forum samlas utlåtanden från Räddningskostnadsnämnden.
Ämnen: 37 Inlägg: 37
37 37
I detta forum samlas domar som har med Plan- och Bygglagen att göra.
Ämnen: 5 Inlägg: 6
5 6
I detta forum samlas juridisk information som har med trafik i förhållande till beredskap och utryckning att göra.
Ämnen: 1 Inlägg: 3
Senaste inlägg: Domar, utryckningskörning
1 3
PO
Domar, utryckningskörning
av PO
I detta forum samlas domar som har med Miljöbalken att göra.
Ämnen: 4 Inlägg: 10
4 10
Domar angående föreläggande kopplade till vite. Fallen är inte brandrelaterade utan syftar till att ge exempel ur processer som har med vitesföreläggande att göra.
Ämnen: 15 Inlägg: 22
15 22
Domar som har med administration- och personalfrågor att göra
Ämnen: 10 Inlägg: 22
10 22
Domar från brottsmål som har med brand och annan skadegörelse/sabotage att göra.
Ämnen: 12 Inlägg: 16
12 16
Domar och myndighetsbeslut som på något sätt kan vara intressanta för räddningstjänsten.
Ämnen: 52 Inlägg: 90
52 90
I detta forum finns intressanta utlåtande från Justitieombudsmannen. (Jo,jag vet att inte JO tillhör domstolarna. Det passar dock ganska bra här.)
Ämnen: 24 Inlägg: 60
24 60
I detta forum finns intressanta utlåtande från Riksrevisionsverket.
Ämnen: 5 Inlägg: 8
5 8
I detta forum samlas statliga utredningar.
Ämnen: 38 Inlägg: 162
38 162
I detta forum finns intressanta utlåtande från Konkurrensverket.
Ämnen: 3 Inlägg: 3
3 3
I detta forum finns intressanta tolkningar av diverse lagstiftningar.
Ämnen: 1 Inlägg: 3
1 3
Remisser
Ämnen: 5 Inlägg: 11
5 11

Senaste inlägg

Kollapsa

Working...
X