Boverket har just nu ute en remiss på Boverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpningen av europeiska...