Högsta domstolen ger Mark- och miljööverdomstolen bakläxa i Hamre-målet - 2018

Högsta domstolen undanröjer Mark- och miljööverdomstolens...