Hej

Det hade varit intressant att göra en sammanställning över vilka åtgärder och restriktioner som är gjorda inom Svensk räddningstjänst...