Hjälp gärna till i covid-hanteringen på svensk räddningstjänst genom att dela med er av era rutiner, instruktioner eller tankar om hantering av covid 19 kopplat till räddningstjänstens verksamhetsområde.

Svara här eller mejla po@utkiken.net så sorterar jag in det på rätt ställe. Vill ni inte dela dokument för att ni anser dem ofärdiga så berätta det så kan jag plocka ut delar ur dokumenten och dela anonymt.