I denna kalender visas händelser som kan vara av intresse inom brandskydds- och räddningstjänstområdet. Saknas någonting så tipsa po@utkiken.net eller skriv en kommentar nedan så lägger vi till informationen på rätt ställe.


2018
Augusti
22-23 augusti Brand- och räddningsdagarna MSB Sandö Program och anmälan >>>
September
13 september Skånsk brandskyddsdag Information >>>
25-27 september Skadeplatskonferensen Program och anmälan >>>
Oktober
17 Oktober Slutseminarium - Bränder i bostadsmiljö Stockholm