I denna kalender visas händelser som kan vara av intresse inom brandskydds- och räddningstjänstområdet. Saknas någonting så tipsa po@utkiken.net eller skriv en kommentar nedan så lägger vi till informationen på rätt ställe.


2018
Februari
28 feb -1 mars Brandbefälsmötet Helsingborg www.brandbefalsmotet.se
Mars
14-15 mars Kemkonferensen Helsingborg www.kem2018.se
Maj
16-17 maj Brand- och räddningsmässa Västervik
23-24 maj Säkerhet- och trygghetsmässa Västervik
Oktober
17 Oktober Slutseminarium - Bränder i bostadsmiljö Stockholm