Saveco säljer system som minimerar vattenskador, suger upp och begränsar kemikalie- och oljeutsläpp samt släcker bränder.
...