Bronto Skylifts plattformar är konstruerade för att inkludera all nödvändig utrustning i korgen och att omedelbart vara klar för användning i en nödsituation. Plattformarna finns tillgängliga i ett antal olika utfö...