Aptum har ett stort sortiment av räddningstjänstutrustning som bland annat innefattar släckmedel, strålrör, sjukvårdsutrustning...