Regeringens proposition till Riksdagen som ska möjliggöra att VMA kan skickas till mobiltelefoner som befinner sig i särskilda områden.
Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil