Här samlas utredningar som anses ha någon form av koppling till brand och riskområdet men som inte kunde placeras in på de andra kategorierna.