Att röja väg från träd är inte att ta hand om stormfälld skog, Arbetsmiljöverket - 2014

Vid en inspektion ställer Arbetsmiljöverket ett...