Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Fem senaste

Kollapsa

 • Svar i Ammunition
  PO
  Privatpersons förvaring av ammunition, MSB - 2016

  MSB besvarar flera frågor om en privatpersons förvaring av ammunition. Frågorna handlar...
  Igår, 09:57
 • Definition av "Endast inom ett område" avseende transport av farligt gods
  PO
  MSB besvarar en fråga om definitionen av undantaget för "endast inom ett område" i SFS 2006:263 §3 om transport av farligt gods. Exemplet...
  Igår, 09:50
 • Svar i Sevesolagstiftningen
  PO
  Kan sprängning av tunnlar, sprängning av berg eller sprängning för flygplatser vara Seveso? MSB - 2017

  MSB besvarar en fråga om sprängverksamhet...
  Igår, 09:38
 • Svar i Butiksförvaring av brandfarlig vara
  PO
  Förvaring av sprayburkar med brandfarlig vara i färghandel. MSB - 2016

  En tillsynsförrättare har upptäckt en butik som förvarar brandfarlig...
  Igår, 09:31
 • Svar i Är Urea farligt gods?
  PO
  Är latrintunnor farligt gods? MSB - 2016

  MSB besvarar en fråga om man får transportera fulla tunnor med latrin utan att ha ADR-utbildn...
  Igår, 09:21
Med hjälp av Utkikens leverantörsförteckning är det enkelt att hitta vem som kan leverera vad till räddningstjänsten.

Anslagstavla med mera

Kollapsa

Fem senaste

Kollapsa

 • Svar i Ammunition
  PO
  Privatpersons förvaring av ammunition, MSB - 2016

  MSB besvarar flera frågor om en privatpersons förvaring av ammunition. Frågorna handlar...
  Igår, 09:57
 • Definition av "Endast inom ett område" avseende transport av farligt gods
  PO
  MSB besvarar en fråga om definitionen av undantaget för "endast inom ett område" i SFS 2006:263 §3 om transport av farligt gods. Exemplet...
  Igår, 09:50
 • Svar i Sevesolagstiftningen
  PO
  Kan sprängning av tunnlar, sprängning av berg eller sprängning för flygplatser vara Seveso? MSB - 2017

  MSB besvarar en fråga om sprängverksamhet...
  Igår, 09:38
 • Svar i Butiksförvaring av brandfarlig vara
  PO
  Förvaring av sprayburkar med brandfarlig vara i färghandel. MSB - 2016

  En tillsynsförrättare har upptäckt en butik som förvarar brandfarlig...
  Igår, 09:31
 • Svar i Är Urea farligt gods?
  PO
  Är latrintunnor farligt gods? MSB - 2016

  MSB besvarar en fråga om man får transportera fulla tunnor med latrin utan att ha ADR-utbildn...
  Igår, 09:21
Working...
X