Räddningstjänsten i Kristianstad har fått ett föreläggande kombinerat med vite om att personalen som medverkar på skogsbränder behöver ha en viss...