Utkiken strävar efter att uppfylla de lagar och regler som finns, inklusive GDPR. För Utkikens del har arbetet med att upfylla GDPR bland annat inneburit en del smärre justeringar på sajten för att förtydliga vilka delar som är redaktionellt innehåll samt att införa en moderering av alla nya inlägg på den redaktionella delen av Utkiken....