Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Tidskrift för brandväsendet, 1910 -

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Tidskrift för brandväsendet, 1910 -

  1910 utkom Svenska brandchefsföreningens första nummer av tidningen Tidskrift för brandväsendet.

 • #2
  Tidskrift för brandväsendet, 1910:1

  Nummer ett av Tidskrift för brandväsendet innehöll:
  • Historiken om tidskriften
  • Stadgar för Svenska Brandchefsföreningen
  Rapporter om inträffade händelser
  • Branden i Göteborg, Parelius snickerifabrik - 1909
  • Brand i tullpackhuset i Helsingborg på grund av borrning i fat med öfvermangansyradt Kali - 1909
  • Brand i destilleringsverk, Tyringe - 1909
  • Problemet med bränder i benzinautomobiler i Berlin
  Nyanskaffning
  • Lund köpte stege från Sundsvall efter att den gamla knäckts
  • Helsingborg köpte ambulansvagn
  Övrigt
  • Pension för städernas funktionärer
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
  Senast ändrad av Brandhistoriska; 2021-02-11, 14:54.

  Kommentera


  • #3
   Tidskrift för brandväsendet, 1910:2

   Nummer två av Tidskrift för brandväsendet innehöll:

   Artiklar
   • Brandchefen och samhället
   • Byggnadsstadgeförslaget
   • Rön för eldsvådor
   • Om kinematografteatrar
   Eldsvådor
   • Eldsvådan vid strandvägen i Stockholm
   • Den stora kolbranden vid Västerås hytta
   • Eldsvådan i Trelleborgs borstfabrik AB
   Notiser
   • Återuppbyggnad vid Tyringe spritfabrik
   • Ordnande af brandväsende, Ystad
   • Hedersdag för Västerås brandkår
   Nyanskaffning
   • Linnerockar till Helsingborgs brandkår
   • Metallventiler till ångsprutorna i Sundsvall
   Från Utlandet
   • Översikt över brandväsendet i Danmarks landsortsstäder
   • Köpenhamn föreslås köpa en fransk så kallad autopompe
   • Mekanisk stege körde fast i spårvägs växelskena med svåra skador på hästar och kusk
   • Kortslutning i spårvagn
   • Berlins brandkår
   • Brand i palats i Petersburg
   • Kortslutningar i ledningsnät i Paris orsakade eldsvådor
   • Eldsvåda i slott i Athen
   Årsredogörelser
   • Sofia-ambulansen i Helsingborg
   Frågor och svar
   • Hur anlägger man bra golv i redskapshallar?
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
   Senast ändrad av Brandhistoriska; 2021-02-11, 14:54.

   Kommentera


   • #4
    Tidskrift för brandväsendet, 1910:3

    Nummer tre av Tidskrift för brandväsendet innehöll:

    Artiklar
    • Brandchefen i Stockholm, Majoren m.m. E. Sabelström
    • Svenska Brandchefsföreningens första årsmöte, Kallelse och inbjudan
    • Branden i Benzinlagringsbolagets anläggning vid Blexen i Oldenburg
    • Ett modernt svenskt brandtelegrafsystem
    • Speciella eldsläckningsförhållanden - Tändsticksfabriker
    • En redskapsvagn för medelstora städer - Kristianstad
    Anmärkningsvärda eldsvådor
    • Bostadsfastighet, Hudiksvall
    Notiser från Sverige
    • Instruktion utfärdad för manskapet vid fasta brandkåren i Kristianstad
    • Ängelholm olycksfallsförsäkrar sin brandkårspersonal
    • Trelleborg vill tillämpa brandstadgan för Sveriges städer i nyligen inkorporerade delar
    • Brandchefen i Karlskrona vill ha löneförhöjning
    • Nytt lagförslag om explosiva varor och eldfarliga oljor
    Notiser från utlandet
    • Brand på byggarbetsplats, Frankurt am Main
    • Köpenhamn avser bygga ny brandstation på Vesterbro
    • Ny huvudbrandstation i Düsseldorf
    • Skärpta krav på inredning av varugus i London
    • Fabriksbrand i Philadelphia
    • LM Ericsson levererar ny telefonväxel åt Paris efter brand
    Årsredogörelser m.m.
    • Härnösand 1909
    Frågor och svar
    • Belysningsanordningar för brandskåp
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

    Kommentera


    • #5
     Tidskrift för brandväsendet, 1910:4

     Nummer fyra av Tidskrift för brandväsendet innehöll:

     Artiklar
     • Rapport från Svenska Brandchefsföreningens första årssammanträde i Göteborg. En omfattande redogörelse med både information från sammanträdet, utställning och föredrag.
     • Uppsats om krav på brandsyner
     • Anhållan till Konungen om brandstadga för landsbygden
     • Om kinematografteatrar (forts från tidigare nummer)
     • Brandväsendet i Ängelholm
     • Teknologföreningens husbyggnadssektion om byggnadsstadgeförslaget
     • Stockholms byggnadsförening och förslaget till ny byggnadsstadga
     • Öfverståthållarämbetets yttrande öfver byggnadsstadgeförslaget
     Notiser från Sverige
     • Studieresor
     • Brandväsendet i Athen
     • Redskapsvagnar från Sundsvall, Falun och Karlstad
     • Uppvärmningsanordningar ska göra slottet brandsäkrare
     • Den farliga brandgaveln vid Liljansplan
     • Enskedestadens utvidgning
     • Lundby får vattenledning från Göteborg
     • Brandchefen i Karlskrona fick ingen löneförhöjning
     Anmärkningsvärda eldsvådor
     • Helsingborg, brand i petroleumförsäljningslokal släcktes med sand, oklar orsak
     Notiser från Utlandet
     • Köpenhamn ska hjälpa till utanför sitt distrikt
     • Omvärldsbevakning om automobilens användning i diverse huvudstäder
     • Eldsvådor med förlust af menniskolif
     Årsredogörelser m.m. 1909
     • Nyköping
     Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

     Kommentera


     • #6
      Tidskrift för brandväsendet, 1910:5

      Artiklar
      • Förslag till ordnande av brandväsen i Karlshamn
      • Om kinematografteatrar
      • Ordningsföreskrifter för kinematografteatrar i Gävle
      • Brandordning för Kristianstad
      • Förslag till Brandordning för Ängelholm
      • Nya brandordningar
      • Bya bestämmelser rörande samlingslokaler i Danmark
      Anmärkningsvärda eldsvådor
      • Tre eldsvådor i Norrköping
      • Spårvagnskabel rörde belysningsledning och brand på två våningar uppstod, Köpenhamn
      Nyanskaffningar
      • Ambulansautomobil till Stockholm
      • Ambulansautomobil, slangtvätt och rökmask till Helsingborg
      Notiser
      • Gotlandspolisen låter sig ej luras av falskt alarm
      • Explosion i fabrik för hundbomber
      • Lyckad räddning från tredje våningen med språngsegel
      • Göteborgs Brandkårs verksamhet 1909
      • Malmö stads brandväsen 1909
      • Södra Sveriges Ångpanneförening 1909
      Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

      Kommentera


      • #7
       Tidskrift för brandväsendet, 1910:6

       Artiklar
       • Gävle stads brandautomobil
       • Om kinematografteatrar (forts.)
       • Höga temperaturer (vetenskapen bakom lågor och temperaturer)
       • Förgiftningsfall av gaser (kolmonoxid, koldioxid)
       • Brandstadga för landsbygeden
       • Karlshamns stad och Städernas Allmänna Brandstodsbolag
       • Problem i Arboga
       • Brandskydd i Hyllinge gruva med ny ångspruta
       • De frivilliga brandkårerna i Skåne
       • Stockholms stad försäkrar sig själv?
       Anmärkningsvärda eldsvådor
       • Kristallsalongen i Stockholm
       • Hotell Drott, Dalslands-Ed
       • Gasexplosion i Köpenhamn
       • Garagebrand i garage för automobiler
       Nyanskaffning
       • Brandtelegrafutrustning till Helsingborg
       • Belysning med acetongas till Malmös stege
       Notiser från utlandet
       • Fler explosioner i hundpatroner i Köpenhamn
       • Kollision mellan brandkåren och ett arbetsåkdon, hästburna
       • Brandskåp som sätter handklovar på den som larmar, Amerika
       • Årsredogörelser för Uppsala, Örebro och Södertälje
       Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

       Kommentera


       • #8
        Tidskrift för brandväsendet, 1910:7

        Artiklar
        • Dödsruna, Brandchefen i Örebro, Major Fröding
        • Huvuddragen för inredning af fasta brandkårers brandstationer
        • Saltsjöbadens köpings brandväsende
        • Sprinklers-anläggningen inom AB Malmö Stora Walskvarn
        • Omorganisation Karlskrona Stads Brandväsende (Omfattande utredning med synpunkter)
        • Är det att föredraga att brandchefen enbart är brandchef?
        • Kontroll af åskledare-anläggningar
        • Eldsvådorna på danska landsbygden
        • Ny förordning rörande kalciumkarbid och acetylengas i Norge
        • Bestämmelser om celluloid i Danmark
        Anmärkningsvärda eldsvådor
        • Upplag i västra hamnen, Malmö
        • Nymans verkstäders försäljningslokal i Uppsala
        • Kinematograf i Sollefteå
        • Gasexplosion i Breslau
        Nyanskaffningar
        • Mindre motorbåt med pump, Göteborg
        • Underjordiska telegrafkablar, Malmö
        • Elektrisk handlykta, Helsingborg
        • Mekanisk stege, Örebro
        • Elektrisk larmbelysning, Kalmar
        Notiser
        • Brandchefen i Landskrona fick löneförhöjning
        • Trelleborg får övningshus och slangtorn
        • Frågor och svar om båtsprutor, inklusive kostnadsförslag som Göteborg fått in
        Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

        Kommentera


        • #9
         Tidskrift för brandväsendet, 1910:8

         Artiklar
         • Brandkårsmannamötet i Helsingfors
         • Jönköpings stads brandväsende i forna tider
         • Uniformsfrågan vid brandkårerna
         • Helsingborgs nya redskapsvagn byggd av Norrköping
         • Önskemål på mekaniska brandstegar
         • Brandposter å husgårdarne
         • Årsredogörelse Hamburg Brandväsen
         Anmärkningsvärda eldsvådor
         • Eldsvådan i Göteborg d. 9 juli vid Järntorget
         • Gasexplosion i ett smörgåskök i Köpenhamn
         • Brand på petroleum-ångare, Köpenhamn
         • Brand i Victoria-kvarnen, Köpenhamn
         Notiser
         • Brandchef Sabelström från Stockholm utmanar en bagare från västkusten
         • Nej till sjuvåningsbyggnader i Stockholm
         Nyanskaffningar
         • Brandtelegraf, Boden
         • Motorsiren, Sundsvall
         • Brandtelegraf, Ulricehamn
         Årsredogörelser
         • Stockholm
         • Kalmar
         • Landskrona
         Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

         Kommentera


         • #10
          Tidskrift för brandväsendet, 1910:9

          Artiklar
          • Göteborgs Brandchef Elof Tegnér i pension
          • Fordringar för anställningsvinnande i olika grader vid tyska yrkesbrandkårer
          • Om sprinklersanläggningar
          • Mariestads brandkårs brandredskap
          • Utredning om polisen på Gotland som avbröt en provalarmering
          • Brand på världsutställningen i Bryssel
          • Brand i automobiler i Berlin
          • Brandposter å husgårdarne
          • Akademikvarnen i Uppsala härjad af eld
          Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

          Kommentera


          • #11
           Tidskrift för brandväsendet, 1910:10-11

           Artiklar
           • Nyutnämnde brandchefen i Göteborg, Gustaf Ekstedt
           • Omorganisation af Karlskrona Stads Brandväsen
           • Uniforms- och titelfrågorna
           • Brandordning för Saltsjöbadens köping
           • Fordringar för anställnings vinnande vid utländska yrkesbrandkårer
           • Försök med byggnadsmaterialier och konstruktioner
           • Utvidgning af Berlins vattenverk
           • Brand af automobiler i Köpenhamn
           • Brandchefsbefattningen i Örebro
           • Ludwigsbergs Verkstads Aktiebolags motorsprutor
           Anmärkningsvärda eldsvådor
           • Brand på byggarbetsplats för betongbyggnad, Frankfurt am Main
           Notiser
           • Brandstadgan för landsbygden
           • Norrköpings brandstation färdig
           • Brand i spritupplag bedöfvade 7 brandmän av ångorna
           Nyanskaffning
           • 2 automobiler till Christiania
           Årsredogörelser
           • Borås
           • Visby
           Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

           Kommentera


           • #12
            Tidskrift för brandväsendet, 1910:12

            Artiklar
            • Norrköpings brandstation
            • Om påvisandet af lättantändliga ämnens användande vid mordbrandsanläggningar
            • Spiltbäddar af torfströ
            • Försök med handeldsläckningsapparater
            • En ny stegtyp för våra brandkårer? Fontana-Kaiser-stege
            Anmärkningsvärda eldsvådor
            • Explosionsartad brand i Gävle
            Notiser
            • Brandmurar i betong i Göteborg
            • Brandtorn i Härjedalsskogen
            • Asbestdräkt för strålförare provad i Wien
            • Utryckning fördröjd av försvunnen uniformsmössa i Australien
            Frågor och svar
            • Lyktglas med röd ring för brandskåp?
            • Milkolning i närheten av stadsgräns
            • Övning att hoppa i språngsegel på ett säkert sätt
            • Lägga ut slang från rulle eller genom kastning?
            • Skötsel av brandredskap?
            Årsredogörelser
            • Brandväsendet i Åbo
            • Gävle
            • Norrköping
            Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

            Kommentera


            • #13
             Tidskrift för brandväsendet, 1911:1

             Artiklar
             • Dödsruna för Stockholms brandchef, Ernst Sabelström
             • Svenska Brandchefsföreningen
             • Amerikanska brandkårsförhållanden
             Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

             Kommentera


             • #14
              Tidskrift för brandväsendet, 1911:2

              Artiklar
              • Amerikanska brandkårsförhållanden (forts.)
              • Brandvärn i forna dagar
              • Behandling af gasledningar vid utströmmande af gas och vid eldsvådor
              • Brandväsendet i norska städer
              • Malmö stads brandväsende
              • Handeldsläckningsapparaten Trygg
              Anmärkningsvärda eldsvådor
              • Grand Hotell i Halmstad
              • Gävle tennishall
              • Benzinupplag i Berlin
              • Varumagasin i Dresden
              • Ångbåt i Hamburg
              • Wahlqvistska klädesfabriken i Karlskrona
              • Hotell Svea i Lidköping
              • Brandsläckning under hot om skottlossning i London
              Notiser
              • Medaljer till Gävlebrandmän
              • Löneökningar i Halmstad
              • Värmeledning till befälsbyggnaden i Malmö
              • Karlskrona brandkår färdigorganiserad
              • 11 brandkarlar i Danmark blev dömda för onykterhet vid eldsvåda
              • Förslag i Köpenhamn om att försäkringsbolag ska medverka i betalning för brandkåren
              • Köln drar in gasledningar till brandskåpen
              • Magdeburg har 3 elektriska brandbilar i sin nya station
              • Falsklarm av kär dam i Paris
              Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

              Kommentera


              • #15
               Tidskrift för brandväsendet, 1911:3

               Artiklar
               • Våra brandtelegrafer och deras modernisering
               • Hakstegar och lifbälten
               • Behandling af elektriska anläggningar vid inträffande brand
               • Aarhus elektro-automobil Stege
               • Brandprof med eldsäkert glas
               • Explosiva varor och eldfarliga oljor
               Anmärkningsvärda eldsvådor
               • Svar på kritik om brandsläckning på Grand Hotell i Halmstad
               • Jutevävferi i Hamburg
               Nyanskaffningar
               • Stockholm skaffar elektrisk belysning på samtliga fordon
               Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

               Kommentera

               Annonser

               Kollapsa

               Working...
               X