Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Forskning om batteribränder

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Forskning om batteribränder

  I detta ämnet samlas kunskap som har med forskning inom området batteribränder att göra.

  Nyckelord: batteribrand batteribränder forskning batteri
  www.brandforsk.se

 • #2
  Flamskyddsmedel inbyggt i batteri kan släcka batteribränder - 2017

  Genom att tillsätta ett flamskyddsmedel, TPP, i batterier kan en brand som utvecklas i batteriet släckas automatiskt. I nedanstående länkar finns mer kunskap om forskningen.

  Media om forskningen 2017
  http://www.itweb.co.za/index.php?opt...icle&id=158714
  http://www.hazardexonthenet.net/arti...inguisher.aspx


  Forskningsrapport 2017: http://advances.sciencemag.org/conte.../e1601978.full

  Uppsats från 2013: http://digitalcommons.uri.edu/cgi/vi...ontext=oa_diss

  Forskning 2011: http://ecst.ecsdl.org/content/35/13/1.full.pdf
  www.brandforsk.se

  Kommentera


  • #3
   Riskbedömning av Litium-jon batterilager, Research Foundation - 2016

   NFPAs Fire Protecton Research Foundation har gjort en inledande riskbedömning av batterilager med Litium-jon batterier. Man skriver i rapporten att det är mycket man fortfarande inte känner till inom området och man försöker identifiera dessa områden.
   Man har gjort en litteraturstudie inom området och har tagit fram en testplan samt utfört några fullskaleförsök för denna typ av batterilager.
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
   www.brandforsk.se

   Kommentera


   • #4
    Lärdomar om batterier efter ett års testverksamhet, NFPA-konferensen 2017

    I ett föredrag på årets NFPA-konferens presenterade DNV och Rescue Methods deras erfarenheter efter ett års brandtestverksamhet på olika typer av batterier. I bilderna ser man diskussioner om allt från brandventilation, sprinklerdimensionering och operativ räddningsinsats.
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
    Senast ändrad av PO; 2017-06-13, 14:34.
    www.brandforsk.se

    Kommentera


    • #5
     Vätefluorid och andningsmiljö vid bränder i Litium-jon batterier, RISE, Chalmers - 2017

     En forskningsartikel av Fredrik Larsson, Petra Andersson, Per Blomqvist och Bengt-Erik Mellander om produktion av giftiga fluorider vid bränder i litium-jon batterier har publicerats och är fritt tillgänglig här: https://www.nature.com/articles/s41598-017-09784-z

     Den visar att ett brand i ett Li-jon batteri kan generera mellan 20 och 200 mg vätefluorid per Wh batterikapacitet. Om vi antar att ett energilager i en bostad lagrar 14000 Wh innebär det att det kan bildas mellan 280 g och 2,8 kg vätefluorid i samband med en brand. Korttidsgränsvärdet enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2015:7 är 1,7 mg per kubikmeter.

     Kommentera


     • #6
      Brandförsök med olika typer av batterier. DNV GL - 2017

      Bifogade rapport innehåller erfarenheter och testresultat efter omfattande proveldningar av olika typer av batterier som är avsedda för energilagring, BESS (Battery Energy Storage System). Det finns en hel del data som ger kunskap både ur ett operativt och ett brandtekniskt perspektiv. Intressant i sammanhanget är att dessa testerna visar en betydligt mindre produktion av vätefluorid än de svenska försöken som nämns här: www.utkiken.net/node/46841
      Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
      www.brandforsk.se

      Kommentera


      • #7
       Mätning av HF-produktion och effektutveckling vid elbilsbränder, Ineris - 2012
       Franska Ineris eldade två elbilar och två vanliga bilar och jämförde effektutveckling, produktion av vätefluorid och en del andra mätdata. Intressant i den bifogade rapporten är bland annat att:
       • Den totala produktionen av HF stämmer väl överens med de försök som Chalmers och RISE gjort, www.utkiken.net/node/46841.
       • Man får en bild av HF-produktionen över tid när en elbil brinner.
       • Det sker en max-produktion av HF innan batteriet börjat brinna som man i rapporten misstänker beror på att behållaren med AC-vätska rämnar. Detta händer oavsett om det är en elbil eller konventionell bil. Mer om denna typ av AC-vätska här: https://www.utkiken.net/node/4283
       Amandine Lecocq, Marie Bertana, Benjamin Truchot, Guy Marlair. Comparison of the fire consequences of an electric vehicle and an internal combustion engine vehicle. 2. International Conference on Fires In Vehicles - FIVE 2012, Sep 2012, Chicago, United States. SP Technical Research Institute of Sweden. Boras, pp.183-194, 2012.
       Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

       Kommentera


       • #8
        Jämförelse mellan de svenska och de franska batterieldningarna

        Chalmers >>> och Ineris >>> eldningar skiljer sig bland annat på att de svenska försöken är gjorda med färre battericeller än i en verklig bil medan de franska är eldade med bilar i full skala. De franska försöken är dessutom gjorda så smart att man eldat en konventionell bil av samma märke och modell för att utröna vilka gaser som kommer från batteriet och vad som tillförs oavsett om det är en elbil eller en konventionell bil. I nedanstående bild har jag beräknat skillnaderna mellan försöken. De franska försöken ligger i det intervallet som de svenska försöken beskriver vilket jag ser som att de bekräftar de svenska eldningarna.

        Intressant ur ett praktiskt perspektiv är också under vilken tid HF-produktionen sker då det kan medföra taktiska möjligheter vid batteribränder inomhus. Utsläppen över tid redovisas i diagram i originalrapporten ovan.

        Klicka på bilden för större storlek

Namn:	    2018-12-07_08-30-17.png
Visningar:	771
Storlek:	219,1 kB
ID:   	52373

        Kommentera


        • #9
         Litiumjonbatterier som gasar i obrännbar atmosfär, Autoliv med flera - 2019

         En artikel av David Sturk, Lars Rosell, Per Blomqvist och Annika Ahlberg Tidblad beskriver hur de undersökt gasproduktion när litiumjonbatteri med termisk rusning gasar av i en obrännbar atmosfär. Artikeln är intressant ur flera perspektiv:
         • Den visar vilken stor skillnad det kan vara i HF-produktion mellan olika batterityper (6 g/kWh - 16 g/kWh)
         • Den bekräftar att det produceras HF vid batteribränder. Siffrorna ligger under de siffror som RISE fått fram i tidigare försök som var mellan 20 g/kWh och 200 g/kWh och betydligt över de siffror som DNV Global fått fram.
         • Den sätter siffror på mängden brännbar gas som bildas per effektenhet batteri och redovisar det i en propanekvivalent vilket teoretiskt innebär att man kan börja beräkna brännbarhets- och explosionsintervall i slutna utrymmen. Angående detta är jag osäker på hur rättvisande denna typ av beräkningar kan bli. Dock kan detta ge en indikation på om det är rimligt med en explosion eller inte.
         Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

         Kommentera


         • #10
          Siffror på ventilation och vattenåtgång för batteribränder, DNV GL - 2019

          DNV GL har i sin Battery Performance Report 2019 med ett avsnitt om batterisäkerhet. I det avsnittet behandlar man dimensionerande vattenåtgång för släckning och ventilationsbehov för att hålla en obrännbar atmosfär när batteri börjar avge brännbara gaser. Säkerhetskunskapen börjar på sidan 26.
          Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

          Kommentera


          • #11
           Produktion av brännbara och toxiska ämnen vid batteribränder, DNV GL - 2019

           DNV GL har skrivit en rapport ämnad åt sjöfarten och användandet av litiumjonbatterier där men som innehåller mycket bra kunskap generellt om bränder i litiumjonbatterier. Kunskap som enkelt kan överföras till praktisk nytta.
           Till exempel skriver man att:
           • Kolmonoxid är den gas som finns under stora delar av förloppet och är lämplig att använda för tidig detektering av termisk rusning.
           • En termisk rusning utan synliga lågor medför en större produktion av giftiga och brännbara gaser.
           • Tidig avgasning från batterier kan vara i form av kall rök. Det kan vara viktigt att detektera både på golvnivå och i tak.
           • Bra placerade rökdetektorer är bra för tidig upptäckt.
           • Etanol är komponenten av gaser som bildas med lägst självantändningstemperatur. Den är 365 grader Celsius.
           • När man ska gå in i ett utrymme efter en brand och innan man minskar kraven på andningsskydd med friskluft bör man mäta samtliga av dessa gaser för att bedöma skyddsnivå. Kolmonoxid, kvävedioxid, saltsyra, fluorvätesyra, cyanväte, bensen och toluen.
           • De första gaserna som kommer upp i farliga nivåer är CO, NO2 och HCl
           Det finns även avsnitt i rapporten om släcksystem och explosionsrisker.
           Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
           Senast ändrad av PO; 2020-01-13, 11:55.

           Kommentera


           • #12
            Grundläggande studie om brandsäkerhet vid batterier av litiumjon-typ, Italien 2020

            I de bifogade filerna, som är maskinöversatta från italienska till engelska, finns den italienska Vigili del Fuoco, Corpo Nazionales rapport efter ett års studier av brandskydd och säkerhet där det finns litiumjonbatterier.
            Att den är maskinöversatt innebär att det inte finns några garantier för att språket blir helt korrekt.
            Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

            Kommentera


            • #13
             Produktion av giftiga gaser vid elbilsbränder, Rise - 2020

             Ola Willstrand presenterade på konferensen Fires in Vehicles, FIVE, ett "paper" om produktionen av giftiga ämnen i samband med bränder i elbilar. Man har gjort proveldningar av en konventionell dieselbil och två elbilar och mätt vad brandgaserna innehåller. Dessutom satt det i relation till tidigare eldningar gjorda av Ineris samt beräknat vad som skulle kunna vara worst case scenario om det brinner en elbil i ett parkeringsgarage.             http://www.ri.se/sites/default/files...Willstrand.pdf

             Kommentera


             • #14
              Spridning av giftig rök vid batteribränder inomhus, Rise - 2021

              Norska DSB gav uppdrag åt Rise att undersöka hur batteribränder i form av elcykelbatterier och andra liknande mindre batterier sprider rök om de får en termisk rusning inomhus.

              I ett litet rum blir det en farlig atmosfär på ungefär en minut medan det i större rum kan ta fem minuter. Det finns många bra lärdomar som gör att man kommer att kunna ge bra råd om laddning av litiumjonbatterier i hemmiljö.
              Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

              Kommentera

              Working...
              X