Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Personflöde, personantal och personplacering vid utrymning

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Personflöde, personantal och personplacering vid utrymning

  I detta ämne samlas dokument och rapporter som handlar om utrymning. Mer specifikt personflöde, personantal och personplacering vid och under en utrymningssituation.

  Nyckelord: personflöde utrymning personantal
  Senast ändrad av MM; 2023-11-23, 07:56.

 • #2
  Tekniska system för uppskattning av personantal och personers placering i byggnader - 2015

  Det finns många användningsområden där tekniska lösningar kan underlätta men även medföra nya möjligheter. Exempelvis kan tekniska lösningar innebära en positiv utveckling med förbättrade möjligheter till utrymning av stora folkmassor till följd av en brand. Det finns redan visioner om hur tekniska system ska kunna underlätta hanteringen av utrymningssituationer med stora folksamlingar. Tekniska system som kan användas för att uppskatta personantal och personers placering i byggnader kan i samverkan med vägledande system bidra till säkrare utrymning.

  Syftet med detta arbete var att identifiera och utvärdera tekniska system användbara för att uppskatta personantal och personers placering i byggnader. Syftet var även att praktiskt utvärdera ett urval av de identifierade systemen. Ytterligare ett syfte var att undersöka om informationen från de tekniska systemen kan påverka riskhanteringsprocessen positivt.

  Den här rapporten är ett examensarbete skrivit av Emma Ingmarsson & Ida Pettersson vid LTH.
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
  Senast ändrad av MM; 2023-11-23, 07:56.

  Kommentera


  • #3
   Test av ny mätmetod för att mäta personflöde genom öppningar - 2017

   RPLIDAR är en laserskanner som använder sig av LiDAR för att mäta avstånd. LiDAR står för Light Detection And Ranging och är en typ av optiskt mätinstrument som använder sig av pulser från laserljus för att mäta avståndet mellan en sensor och reflektionspunkter. För att avgöra om mätmetoden har potential utfördes experiment den 2 november 2016 i brandlaboratoriet på Lunds tekniska högskola. Under detta experiment fick tio försökspersoner, i olika kombinationer, passera en uppbyggd dörröppning där två laserskannrar placerats ovanför, en i främre delen av öppningen och en i bakre. Hela experimentet filmades av två videokameror placerade i lokalens undertak.

   Den här rapporten är ett examensarbete skrivit av Viktor Fridholm & Kevin Rasmusson vid LTH.
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
   Senast ändrad av MM; 2023-11-23, 07:56.

   Kommentera


   • #4
    A novel way of measuring inter-person distance: A study involving an ultrasonic measurement device - 2016

    The quantitative characteristics of people movement that form the fundamental diagram have an important role in the field of Fire Safety Engineering regarding evacuation. The fundamental diagram indicates the relation between crowd speed and crowd density (or inter-person distance) or flow of crowd and crowd density. These correlations are used in designing the means of egress in buildings and also computer simulations of evacuation. For either cases, the
    data of people movement is needed which is collected from evacuation experiments. Measuring these parameters is difficult when using traditional methods, e.g., video cameras.

    In this study, a new way of measuring inter-person distance by using an ultrasonic measurement device is investigated. The aim of this study is to verify the accuracy of inter-person distance data collected using an ultrasonic measurement device. As this measurement technique is a novel technology that is used for people movement, individual and group experiments were performed in order to obtain data. These controlled walking experiments were carried out in a
    corridor with a certain number of participants while one person carried the device. The accuracy of data obtained from the ultrasonic measurement device had been verified up to a specific inter-person distance, i.e., 2 m.

    Den här rapporten är ett examensarbete skrivit av Simsek G. Selenay vid LTH.
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
    Senast ändrad av MM; 2023-11-23, 07:57.

    Kommentera


    • #5
     Olika utrymningsvägars påverkan på personflöde och riskbild - 2017

     I detta arbetet undersöktes hur hinder i anslutning till en utrymningsväg påverkar personflödet samt hur olika konfigurationer av dörrar kommer att påverka personflödet. Detta utredes från tre olika perspektiv, hur experter ser på frågan, allmänhetens upplevelse samt genom det uppmätta resultatet under praktiska försök. I arbetet undersöktes olika utrymningsvägars utformning gentemot en 1,20 meter bred utrymningsdörr. Enligt Boverkets byggreglers allmänna råd krävs denna bredd om dörren ska kunna betjäna 150 personer eller fler. Här jämfördes resultatet med om man ersatte dörren med två 0,90m breda dörrar som placerades 0,1-1,0m ifrån varandra. Även ett hinder i form av en stolpe med diameter 0,10m placerades en meter framför eller bakom utrymningsvägen studerades eftersom tidigare forskning angett att det kan effektivisera personflödet.

     Den här rapporten är ett examensarbete skrivit av Erik Holgersson & Emma Lindström vid LTH.
     Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
     Senast ändrad av MM; 2023-11-23, 07:57.

     Kommentera


     • #6
      Uppskattning av personantal med hjälp av Wi-Fi - 2021

      I svensk brandprojektering tas i dagsläget ringa hänsyn till variation i personantal inom och mellan verksamheter, då det är dyrt och tidskrävande. Detta kan innebära höga risknivåer för personer som befinner sig i byggnaderna. För att träffsäkert kunna uppskatta personantalet och hur det varierar över tid, behövs ny teknik. En teknik med god potential för detta ändamål är Wi-Fi.

      Rapporten är ett examensarbete skrivet utav Kassem Abou Nawfal och Adam Adolfsson vid LTH.
      Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
      Senast ändrad av MM; 2023-11-23, 07:58.

      Kommentera


      • #7
       Fönsterutrymning – en experimentell studie av personflöde och säkerhetsmässiga aspekter vid utrymning via fönster - 2022


       Författare: Christoffer Rosenqvist Bergenzaun och Kasper Holmberg

       Syftet med arbetet är att undersöka hur olika faktorer för fönsters konstruktion och placering samt människors egenskaper påverkar personflödet vid utrymning genom fönster. Bakgrunden är en litteraturstudie som framhävt att det finns en otillfredsställande mängd forskning på området. Arbetet genomfördes med hjälp av ett experiment för att testa olika faktorer samt för att dokumentera försökspersonernas upplevelse av utrymningen.

       Arbetets frågeställningar finns formulerade nedan:
       • Hur påverkas personflödet och vilka flöden kan förväntas genom fönster av olika dimensioner, konstruktioner och för olika personkategorier?
       • Hur påverkar fönstrets placering och val av utrymningsstrategi personflödet?
       • Hur uppfattar utrymmande personer de säkerhetsmässiga aspekterna kring utrymning via fönster?
       Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
       Senast ändrad av MM; 2023-11-23, 07:58.

       Kommentera


       • #8
        Modellering av människors förflyttning – ett nytt koncept och strategisk färdplan för fortsatt forskning - 2020

        Demografiska förändringar i befolkningen i flera länder medför att dagens underlag för utrymningsdimensionering kan ifrågasättas eftersom designvärden ofta baseras på experiment från sent 1900-tal. Därför har en ny strategi utarbetats som beskriver hur människors förflyttning vid en utrymning bör beskrivas. Utgångspunkten är att bestämma personflöden från kroppens mekanik och rörelser. Olika experimentella metoder för att undersöka personers förflyttning har utvärderats och en utstakning av framtida forskning inom området presenteras.


        Inspelning från den 15 juni 2020.
        Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

        Kommentera

        Annonser

        Kollapsa

        Working...
        X