Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Systematiskt brandskyddsarbete - vägtunnlar

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Systematiskt brandskyddsarbete - vägtunnlar

  I detta ämne samlas dokument och rapporter om systematiskt brandskyddsarbete på vägtunnlar.

 • #2
  Analysis of design options and trade-offs for road tunnels incorporating suppression - 2011

  Potentiella tekniska byten i samband med projektering av brandskydd i vägtunnlar då släcksystem används, identifieras och utvärderas. Varierande vägtunnel konfigurationer och ventilationsförutsättningar studeras för att möjliggöra identifiering av potentiella tekniska byten. Tekniska byten kan bidra till substantiella besparingar. Denna rapport kan utgöra underlag för framtida kostnad-nytta skattningar eller analyser i samband med tunneldesign.

  Förutom ett förhöjt brandskydd föreligger möjligheter med släcksystem i tunnlar. Dessa möjligheter omfattar så kallade tekniska byten i projekteringen. I identifieringsarbetet av potentiella tekniska byten för tunnel projektering analyseras och utvärderas följande aspekter:
  • Dimensionerande brand
  • Maximal effektutveckling och ‟gränsen utom återvändo‟
  • Tunnel konstruktion
  • Ventilationens utformning
  • Effektiviteten av släcksystem
  • Personsäkerhet för tunnelanvändare
  • Räddningstjänstens säkerhet
  • Projekteringsmöjligheter
  Rapporten är ett examensarbete skrivit av Anna-Maria Ejrup vid LTH.

  Nyckelord: Tunnel brandskydd dimensionerande brand släcksystem ventilation vattendimma deluge trade-off
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
  Senast ändrad av QC-Lund; 2018-01-29, 14:44.

  Kommentera


  • #3
   The verification and validation of a probabilistic risk analysis method for road tunnels

   Arbetet handlar om validering och verifiering av ett ny probabilistiskt riskanalysverktyg som håller på att utvecklas av italienska företaget Cantene®. Verktyget kallas ”ARTU” (italiensk akronym för riskanalyser i tunnlar) och metoden syftar till att utvärdera risken kopplad till en brand i ett fordon i en tunnel och inkluderar en endimensionell brandsimuleringsmodell, evakueringsmodeller och beräkning av en FN-kurva (kumulativ frekvens/antal omkomna) för tunneln som analyseras. I arbetet genomfördes en litteraturstudie och kunskap från den användes till att identifiera kritiska faktorer som skulle kunna ha en påverkan på en brands utveckling och på förhållanden under utrymningen. För att analysera verktygets känslighet, valdes några av dessa nyckelfaktorer som har stor påverkan på resultaten tillsammans med Cantene®. Dessa faktorer ändrades sedan en åt gången för att identifiera hur mycket varje enskild faktor påverkar slutresultatet.


   Rapporten är ett examensarbete skrivet av Kim Genberg & Karin Sandin vid LTH.


   Sökord/keyword: vägtunnlar, dimensionering, tunnlar, dimensionering, trolighet, giltighet, transportvägar, underjordiska tunnlar, ARTU, effektutveckling, brandspridning, gånghastighet, fordonsbrand
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

   Kommentera

   Working...
   X