Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Brandsäkerhet till sjöss

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Brandsäkerhet till sjöss

  I detta ämne samlas kunskap om förebyggande arbete med brandsäkerhet till sjöss.

  Nyckelord: sjöfart brandsäkerhet roro ro-ro fartyg båtar

 • #2
  EMSA arbetar med brandsäkerhet på roro-fartyg, EU - 2020

  European Maritime Safety Agency arbetar med ett stort projekt för att öka brandsäkerheten ombord på roro-fartyg. Roro-fartyg, roll on - roll off, är fartyg där lasten körs av och på. Det vill säga faryg som transporterar fordon.

  Projektet med brandsäkerhet beskrivs i filmklippet nedan. Man har identifierat 6 områden man behöver veta mer om för att kunna utforma kloka, kostnadseffektiva lösningar. Det är antändning, detektion, beslut, brandsläckning, brandbegränsning och evakuering. Vart och ett av dessa områden är sen analyserade i något av deras delprojekt och resultaten ska bli förslag till International Maritime Organisation, IMO, på nya regler om brandskydd på roro-fartyg. Förutom att vara bra för sjöfarten är detta väldigt intressant ur land-perspektivet med bränder i parkeringsgarage.

  Kommentera


  • #3
   Kostnad-nytta för brandsäkerhet på roro-fartyg, EMSA - 2016

   En studie av Stena, SP med flera har tittat på vilka Risk Control Options, RCOs, det finns avseende bränder på bildäck orsakade av elektriska fel eller bränder som växer på grund av problem med släcksystemen.
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

   Kommentera


   • #4
    Brand-detektion och beslutsstöd för bränder på roro-däck, Firesafe II, EMSA - 2018

    Del 1 av Firesafe II handlar om att detektion och beslutsstöd för bränder på bildäck/lastdäck på roro-fartyg. Systemen som beskrivs värderas också avseende vilken kostnad/nytta de förväntas ha.

    System som beskrivs är:
    • Kombinerade rök- och värmedetektorer
    • Fiberoptisk värmedetektion
    • Förbud att ha stängda sidor på lastdäcken
    • Ökad frekvens på patrullerande brandvakt
    • Kameraövervakning av samtliga däck
    • Värmekameror på alla öppna däck
    • Bättre adresserbarhet i systemen
    • Detektionsdrönare eller kameror på räls
    • Särskild detekteringsutrustning på lastytor med fordon med alternativa bränslen
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

    Kommentera


    • #5
     Brandbegränsning och evakuering för bränder på roro-däck, Firesafe II, EMSA - 2018

     Begränsning av brand och rök är viktigt när det brinner på lastdäck på ett roro-fartyg. Denna rapporten är en "Formal Safety Assessment, FSA" för brandbegränsning och evakuering ombord på lastdäck på roro-fartyg.
     Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

     Kommentera


     • #6
      Kostnadseffektivitet för brandskyddsåtgärder på roro-fartyg, Firesafe I +II, EMSA - 2018

      Denna rapport ställer samman de olika resultaten från ovanstående rapporter inom Firesafe I och Firesafe II och värderar de olika lösningarna baserat på kostnadseffektivitet.
      Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

      Kommentera


      • #7
       Alternativa fasta brandsläckningssystem på roro-fartyg, Firesafe II - 2018

       En undersökning av olika fasta släcksystem för användning på lastdäck på roro-fartyg. Man har jämfört CAFS, skumsprinkler, vattendimma med skuminblandning och vattenridåer.
       Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

       Kommentera


       • #8
        Branddetektion på öppna roro-däck och väderdäck, Firesafe II - 2018

        I detta projekt har man jämfört två olika branddetektionssystem för användning till att detektera bränder på öppna däck på fartyg. De testade systemen var fiberoptiska linjevärmedetektorer och värmekamera.
        Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

        Kommentera

        Annonser

        Kollapsa

        Working...
        X