Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Påverkan av brandrök

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Påverkan av brandrök

  I detta ämne samlas utländska rapporter som handlar om påverkan på människokroppen av brandrök.

  Nyckelord: CO vätecyanid brandrök rök rökförgiftning kolmonoxid cancer kontaminering
  Senast ändrad av PO; 2014-04-30, 11:18.

 • #2
  Behandlingsmetod vid påverkan av giftig brandrök, USA - 2010

  Inandning av brandrök kan kräva olika behandlingsformer beroende på innehållet i brandröken. Kolmonoxidförgiftning kräver en viss typ av behandling medan vätecyanidförgiftning kräver en annan. Det finns nu metoder för att diagnostisera detta redan på en brandplats och därmed sätta in rätt åtgärder redan från början.
  Bifogade filer Tillfälligt ur drift

  Kommentera


  • #3
   Forskningsrapport om partiklar i brandrök, USA - 2010

   Bifogad rapport handlar om vilken typ av partiklar och gifter som bildas av olika typer av bränder.

   Forskningsrapporten är gjord av Underwriter Laboratories, www.ul.com
   Bifogade filer Tillfälligt ur drift

   Kommentera


   • #4
    Ämneslista över farliga ämnen i brandrök

    En lista över ämnen som brandpersonal utsätts för på en brandplats >>>
    med länkar vidare till de olika ämnenas faktablad.

    US National Library of Medicine har tagit fram systemet som heter Haz-Map och innehåller motsvarande sammanställning för många olika yrkeskategorier.

    Kommentera


    • #5
     Kolmonoxid, the silent killer

     En amerikansk kampanj uppmärksammar brandmän på farorna med att andas in kolmonoxid som finns i brandrök. Forskning visar på att det finns långsiktiga faror med att andas in kolmonoxid. Det vill säga att hälsan kan påverkas även efter att kolmonoxiden gått ur kroppen.

     Det finns idag hjälpmedel för att avläsa kolmonoxidhalten i blodet på ett enkelt sätt vilket medför att det går att, genom syrgasbehandling, redan på skadeplatsen omvandla kolmonoxiden så att påverkan blir så kort som möjligt.

     Kampanjvideo >>>

     Artikel om forskningen bakom >>>

     Behandlingsguide >>>

     Exempel på mätutrustning >>>

     Kampanjens hemsida >>>

     Kommentera


     • #6
      Vätecyanid i brandrök

      Behandlingsformerna skiljer sig mellan om det är vätecyanid, HCN, i brandröken eller enbart kolmonoxid. För kolmonoxidförgiftning räcker det med syrgasbehandling medan vätecyanid på något vis blockerar syreupptagningsförmågan och behandlingen därmed behöver kompletteras med ett "motgift".
      En intressant frågeställning är om alla ambulanser i alla landsting är utrustade med denna typ av motgift (Cyanokit) och om ambulanssjukvårdarna kan diagnosticera skillnaden mellan kolmonoxidförgiftning och vätecyanidförgiftning.

      Tillverkare av cyanokit >>>

      Förening om vätecyanidrisker >>>

      Personligen har jag mycket kvar att lära i ämnet och tar tacksamt emot tips på mer kunskap. /PO po@utkiken.net

      Kommentera


      • #7
       Haverikommissionen om Cyanokit

       I en svensk rapport från Haverikommissionen beskrivs Cyanokit och hur de verkar.

       Jag har bifogat ett utdrag ur rapporten som i sin helhet finns att ladda ner från www.havkom.se

       Cyanokit är alltså ett läkemedel, en antidot, som ökar överlevnadsmöjligheterna för personer som utsatts för cyanväte. Till exempel från brandrök.

       Jodå, jag vet att det blev lite Svenskt på den internationella avdelningen, men det passade så bra här...
       Bifogade filer Tillfälligt ur drift
       Senast ändrad av PO; 2016-09-30, 10:42.

       Kommentera


       • #8
        Kemikalier i bilbränders brandrök, NIOSH - 2008

        En forskningsrapport där man mätt vilka kemikalier brandmän påverkas av vid bilbränder. Mätningarna har skett vid flera bränder och påvisar mängden farliga ämnen i brandrök från bilbränder.

        Rapporten är framtagen av NIOSH, amerikanska motsvarigheten till arbetsmiljöverket, 2008.
        Bifogade filer Tillfälligt ur drift

        Kommentera


        • #9
         Nytt motmedel mot cyanidförgiftning vid brand

         Forskare i USA arbetar med att ta fram ett motgift mot cyanidförgiftning som ska vara enkelt att distribuera. Detta är dock i sin linda och är ännu inte godkänt som läkemedel. Det heter Sulfanegen och beskrivs här >>>

         Kommentera


         • #10
          Canada har standardrutin för gasmätning på brandplatser

          En räddningstjänst i Canada har en standardrutin för gasmätning på brandplatser. Den är intressant då den bland annat hanterar:
          • Gränsvärden för vissa gaser
          • Definierar vilka bränder där det ska ske en gasmätning innan man får arbeta utan andningsskydd.
          • Definierar rutiner för hur man ska agera om man upptäcker att brandmän arbetar utan andningsskydd där man ännu inte genomfört gasmätningar.
          • Kalibrering av mätutrustning.
          • Insatsrapportering av mätvärden.
          • Avgasning (sanering) och gasmätning av larmställ före avtagande av andningsapparat
          Bifogade filer Tillfälligt ur drift

          Kommentera


          • #11
           Forskningsrapport om farliga ämnen på larmställ och andningsskydd - 2012

           I denna amerikanska Masters-uppsats har man undersökt vilka farliga ämnen som finns på den personliga skyddsutrustningen efter en tids användande på bränder.

           Rapporten finns här >>>

           Kommentera


           • #12
            Farliga PAH upptas genom brandmännens hud, USA - 2013

            Amerikanska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket ger ut rekommendationer om hur och när brandmän ska ta av sig larmställ och andningsskydd i samband med bränder.

            Rapporten är så pass viktig att myndigheterna kräver att arbetsgivarna ska anslå den i minst trettio dagar på eller i närheten av berörda arbetstagare.

            Rekommendationerna baseras på en undersökning gjord av US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention och National Institute for Occupational Safety and Health där man undersöker PAH:ers möjlighet att tas upp via huden i samband med brandinsatser.
            Bifogade filer Tillfälligt ur drift

            Kommentera


            • #13
             Kännetecken på cyanidförgiftning vid brand, Pfizer - 2016

             Pfizer har skapat en webbsajt som har kunskap om hur man kan känna igen cyanidförgiftningar i samband med inandning av brandrök. En kunskap som är viktig både för drabbade och för brandmän som råkar andas in brandrök eftersom det inte hälper med syrgas och cyanidförgiftning därför kräver särskilda motmedel.

             www.cyanideinsight.com/first-responders/the-big-three-signs

             Läs mer om cyanidförgiftning och räddningstjänst här: http://www.utkiken.net/forum/dokumen...3%B6k#post3019

             Kommentera


             • #14
              Rök, uppfattningar, myter och missförstånd - 2006

              En skrift från USA som innehåller mycket fakta om brandrök.
              Bifogade filer Tillfälligt ur drift

              Kommentera

              Working...
              X