Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Föreläggande, vårdboende

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • #16
  Överklagat: Krav på boendesprinkler på äldreboende, Ludvika - 2019

  Ett äldreboende fick ett föreläggande om att installera ett automatiskt släcksystem som motsvarade Boverkets krav på boendesprinkler. Kommunfastigheter överklagade föreläggandet till länsstyrelsen som avslog överklagan.
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

  Kommentera


  • PO
   PO skriver
   Ändra kommentar
   Förvaltningsrätten upphäver räddningstjänstens och länsstyrelsens beslut om boendesprinkler på äldreboende.

   Kompletterat ovan med domen från Förvaltningsrätten där man upphäver föreläggandet om boendesprinkler på ett äldreboende. Tyvärr är anledningen till domstolens dom att motparten, som förelagts om att svara på bolagets yrkanden, inte besvarat dessa vilket gör att domstolen måste förutsätta att det inte fanns stöd för kravet på boendesprinkler.

 • #17
  Överklagat: Många anmärkningar på äldreboende med sidoverksamheter, Borgholm - 2020

  Ett äldreboende fick många anmärkningar på brandskyddet i ett föreläggande. Länsstyrelsen kopplar i sitt beslut om avslag på överklagan ihop BBR med LSO och portalparagrafen 1kap 1§.
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

  Kommentera


  • #18
   Överklagat: Brandvarnare i servicebostäder, Mönsterås - 2019

   Räddningstjänsten anser att det på ett serviceboende behöver finnas brandvarnare på rummen som ger personalen larm när de utlöser. Man hävdar att serviceboende är att jämföra med verksamhetsklass 5 enligt BBR.

   Socialförvaltningen å sin sida hävdar att boendeformen är att likställa med verksamhetsklass 3, vårdmiljö, eftersom personer som bor i ett serviceboende har mindre omvårdnadsbehov än personer på ett gruppboende.

   Länsstyrelsen har ett resonemang där de kopplar ihop BBR, Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service, LSS. Länsstyrelsen ger räddningstjänsten rätt i sitt föreläggande.

   Nyckelord: Vk3 Vk5 servicebostad gruppbostad
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

   Kommentera


   • #19
    Överklagat, glipor i sopnedkast på äldreboende, Helsingborg - 2019

    Luckor till sopnedkast inne på vårdavdelningar hade glipor på upp till en centimeter. Räddningstjänsten ställde krav på åtgärder men fastighetsägaren menar i sitt överklagande på att man fått godkänt för denna lösning i samband med en tidigare uppfräschning av brandskyddet. Räddningstjänsten å sin sida säger att den tidigare lösningen varit godkänd genom att man granskat dokumentation och inte vid platsbesök.

    Länsstyrelsen höll med räddningstjänsten om att luckorna behövde åtgärdas.
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

    Kommentera

    Annonser

    Kollapsa

    Working...
    X