Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Vattenförsörjning av boendesprinkler

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Jim
  svarade
  Tjena Tobbe,

  I exjobbet jag gjorde angående detta så visade det sig att Luleå och Skellefteå Kommun inte tillät någon som helst inkoppling av sprinkleranläggningar direkt på det kommunala nätet. Då gjorde de inte någon skillnad på en vattensprinkleranläggning med kapacitetskrav på 1000+ l/min och boendesprinkleranläggningar med krav på 300-400 l/min. Efter en snabb koll på Skellefteå Kommuns hemsida nu verkar dom dock ha lättat på dessa krav något och kan tillåta direktkoppling om detta inte påverkar nätet negativt. I Luleå verkar samma krav som tidigare gälla, ingen direktkoppling. Här i Piteå finns ingen begränsning från att direktkoppla så länge kapaciteten finns och de åtgärder som krävs för att förhindra återströmning etc. vidtas, godkännande från vattenbolaget krävs såklart.

  Gällande avbrott regleras det i regelverken för sprinkleranläggningar, SS-EN 12845 Bilaga J samt SS 883001 Bilaga D, samt via försäkringsbolagens tilläggsdokument FTR 120:2. Anläggningsägaren bör vara medveten om att en direktkopplad anläggning kanske inte fungerar pga. avbrott i ledningsnätet. För detta bör i min värld avtal finnas mellan vattenbolag och anläggningsägare som talar om att de måste rapportera när avbrott kommer ske så åtgärder från anläggningsägaren kan vidtas.

  I Göteborg tillät man också att installera sprinkler direkt på nätet om kapacitet för detta fanns. Man tillät dock inte att kapacitetsprov utfördes varje år i enlighet med SBF 120. Det är just Kapacitetsprovet som är problemet i de flesta kommunerna eftersom man då tar ut den mängd vatten som sprinkleranläggningen kräver. För en anläggning med krav på 2000+ l/min kan detta påfresta ledningsnätet så avlagringar rivs loss och det blir skitit vatten ut till konsumenterna, i värsta fall kan ledningsnätet också få skador om man tar ut alldeles för höga flöden. Det är ju viktigt att kontrollera så att anläggningen har tillgång till rätt flöde med jämna mellanrum så man inte helt plötsligt står med en byggnad med en massa tekniska byten pga. sprinkler och så kommer sprinkleranläggning inte fungera som planerat. För boendesprinkleranläggningar bör detta inte vara något problem då de kräver så låga flöden, ca. 300-400 l/min, jämfört med en anläggning på en industri eller galleria.

  Du kan ju kolla i exjobbet vad jag skrivit kring detta, sprinkleranläggningar och det allmänna vattenledningsnätet, ska väl finns på LTUs hemsida. Finns nog några fler kommuner medtagna i den.

  Med vänlig hälsning Jim
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
  Senast ändrad av Jim; 2017-10-12, 09:24.

  Kommentera:


 • PO
  svarade
  Integrera boendesprinkler med vattensystem, USA - 2009

  Från landet som som både är väldigt duktiga på boendesprinkler och som gjort en konstform av att stämma varandra kommer denna skrift om just integrering av boendesprinkler i befintliga vattensystem. På sidan 28 beskriver man hur de hanterat det du beskriver. Dessutom finns det en massa annan intressant kunskap om boendesprinkler och vattensystem i dokumentet.

  Tyvärr inte ett svar på din fråga om hur man gör i Sverige, men jag hoppas det kan komma in kunskap om det också!

  För övrigt låter det horribelt att ställa krav på tankar eller bassänger då en del av finessen med boendesprinkler är att göra det så billigt och enkelt att det är en fördel att installera det.
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

  Kommentera:


 • tobiasullmark
  skapade ett ämne Vattenförsörjning av boendesprinkler

  Vattenförsörjning av boendesprinkler

  Hej!

  Jag behöver hjälp i en fråga gällande vattenförsörjning av boendesprinkler. Inom Hässleholms kommun har vattenbolaget tagit ett principbeslut om att vattenförsörjning av boendesprinkler inte får ske via den befintliga servisen in till fastigheten utan försörjning ska ske via tank/bassäng. Att det kan finnas stillastående vatten som kan orsaka bakterietillväxt har inte varit huvudargumentet utan istället har argumenten varit att de inte kan tillse tillräcklig vattenmängd samt att i händelse av att det blir avbrott på vattennätet så vill de inte ha ansvaret för att delar av brandskyddet fallerar. Vi på räddningstjänsten anser att detta skapar onödiga kostnader då den befintliga servisen bör kunna tillse den vattenmängd som krävs i en boendesprinkleranläggning (finns så klart undantag), att installation av tankar/bassänger inte underlättar till installationer av boendesprinkler och i händelse av avbrott får lösningar ses över under tiden som avbrottet pågår. Vi behöver lite hjälp med hur det ser ut i andra kommuner för att kunna skapa ett underlag att arbeta vidare med inom ett projekt här i Hässleholm. De frågor som jag önskar svar kring är följande:
  • Hur ser det ut i andra kommuner gällande vattenförsörjning av boendesprinkler? Finns något beslut om detta inom kommunen (kommunerna)?
  • Har ansvarsfrågan gällande avbrott (ex. avgrävd ledning till fastigheten) utretts likaså planerat avbrott i vattenförsörjningen? Hur säkerställs brandskyddet vid dessa händelser?
  • Ställer vattenbolagen krav på att boendesprinkler ska få sin vattenförsörjning från tank/bassäng eller kan de tillse vattenförsörjningen via befintlig servis till fastigheten?
  • Vilka förutsättningar finns i andra kommuner om att använda befintliga serviser till boendesprinkler?
  • Självklart kan det variera beroende på vart byggnaden finns i förhållande till pumpar/vattentorn/täkter etc. men hur ser det ut generellt?!

  Jag är oerhört tacksam för all hjälp jag kan få i detta.

  // Tobias
  Senast ändrad av tobiasullmark; 2017-10-11, 10:44.
Working...
X