Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Fråga om släckvattenuppsamling enligt miljöbalken

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • PO
  kommenterade 's reply
  Denna är riktigt bra! Förutom de utförliga beskrivningarna om hur man kan resonera så gillade jag avsnittet om vattenförsörjning med hjälp av tankbilar. Ur ett ledningsperspektiv är det ju suveränt att enkelt kunna bedöma hur många tankbilar man behöver köra i skytteltrafik för att kunna upprätthålla ett visst vattenflöde beroende på avstånd till brandpost. Smart!

 • Rasmus Trymander
  svarade
  Hej!
  Inom RSYD har vi drivit frågan om omhändertagande av förorenat släckvatten genom miljöbalksärenden, och ser stor spridning på hur konsulterna angriper problematiken. Vi har tagit fram en intern riktlinje kring hur vi ska resonera kring dessa frågorna. Om någon har nytta av det, håll till godo! Vi tar tacksamt emot all form av feedback och förslag på förbättringar. OBS! Riktlinjen bör inte ses som något är skrivet i sten, utan ett första försök att förhålla sig systematiskt till denna svåra frågan. Därför bör den hanteras och tolkas med ödmjukhet inför komplexiteten i släckvattenproblematik.

  Med vänlig hälsning
  Rasmus Trymander, RSYD
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

  Kommentera:


 • PO
  kommenterade 's reply
  Länk till MSB-rapporten om släckvattenrening och destruktion: www.utkiken.net/node/18075

 • swirstroem
  svarade
  Brandvattenförbrukning enligt VAV P83 ggr 120 min verkar ha blivit någon slags praxis.. Jag har vid tillfälle dock räknat med avdunstning enligt MSBs rapport om rening och destruktion av kontaminerat släckvatten (Publ.nr MSB536) mellan 10 - 40% vilket kan få ned volymen avsevärt beroende på ver0ksamhet. Är dagbrunnar anslutna till uppsamlingsmagasin med avstängningsventil kan man också titta på marklutning och räkna med att viss volym samlas i lågpunkter och inom invallade hårdgjorda ytor ovan mark.

  Kommentera:


 • PO
  skapade ett ämne Fråga om släckvattenuppsamling enligt miljöbalken

  Fråga om släckvattenuppsamling enligt miljöbalken

  Här kommer en väldigt intressant fråga från en räddningstjänst som det vore intressant att höra både konsult- och räddningstjänståsikter om. Svara här eller mejla po@utkiken.net så lägger jag upp det:

  Vi har märkt att allt fler verksamheter som behöver söka tillstånd enligt miljöbalken får krav på sig att ha åtgärder för att kunna hantera släckvatten. Dock finns det inte mycket riktlinjer/förslag på hur planeringen ska gå till.

  Vi har några exempel vi håller på med nu i dels planprocess men också som remissinstans i tillståndsprövningen enligt miljöbalken. På något sätt blir vi miljökontorets/kommunens sakkunnige inom det området.

  I dessa fall har vi utgått från hur mycket vatten vi kan göra av med. Dels från släckbilar/tankbilar, öppna vattentag och brandposter men också utifrån hur mycket manskap vi är.
  Sen utgår vi också från handlingsprogrammet och om verksamheten hade planerats i dagens läge. Vilka krav hade vi då ställt på brandvattenförsörjning?

  Ovanstående blir sedan mängden vatten som vi kan leverera ut på objektet. Vi har sagt att två timmars vattenförbrukning ska kunna samlas upp. Det baserar vi på andra utredningar vi sett och har inte gjort en egen bedömning av rimligheten.

  Vi har ett objekt som fått på sig att de ska kunna hantera/ta hand om 288 m2 vatten. 2400l/min i 2 timmar .
  Vi försöker också föreslå att man ska kunna återanvända vattnet vid släckning. Det förstör kanske lite av våran utrustning men borde ju bli mindre vatten som kommer ut.
  I andra fall har vi inte kunnat ge den möjligheten då släckvattnet är bevisat att bli extremt surt t.ex.

  Hos oss börjar vi få känslan att det är mycket vatten man ska ta hand om, och det ligger inte riktigt i linje med att vi ska använda vårt vatten smart.
  Så vi ställde oss frågan om allt vatten egentligen är kontaminerat? Mest vatten används kanske vid begränsningslinjer eller för att skydda intilliggande byggnader. Vi har ”rent” vatten i våra tankar så blir då detta släckvatten verkligen kontaminerat?

  Så våra frågor är:
  Vad är rimliga ingångsvärden vid dimensionering av släckvattenhantering på en verksamhet?
  Hur gör andra räddningstjänster/konsulter när de får frågan om hur mycket vatten verksamheten ska dimensionera för?
Working...
X