Det finns ett pågående projekt med försök av rening av förorenat vatten på övningsfält. Man är nu intresserad av att komma i kontakt med andra räddningstjänster som håller på med eller ska börja med att rena sitt övningsfält från PFAS.

Mejla po@utkiken.net så knyter jag ihop er.