Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Brandinspektionens cirkulär 1944 -

Kollapsa
Detta är ett fastnålat ämne.
X
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • #31
  Anvisningar angående skydd mot sekundärskador, 1968:24

  Cirkulär från brandinspektionen med anvisningar för att undvika sekundärskador efter bränder. Så här inleds cirkuläret:

  Med undantag för viss undanförsel av hotade föremål begränsas åtminstone vid de mindre brandkårerna den skadeavhjälpande insatsen på brandplatsen i regel till det egentliga brandsläckningsarbetet. De sekundära skador, som uppkommer genom inverkan främst av rök och släckningsvatten blir därför ofta betydande och ibland t. o. m. större än de primära, av elden direkt orsakade skadorna.
  Detta cirkulär vill, i avvaktan på att en för svenska förhållanden lämpad, fullständigare handledning blir tillgänglig, ge främst de mindre brandkårerna kortfattade anvisningar om dels hur dylika sekundärskador i möjligaste mån skall kunna nedbringas, dels vilken materiel, som lämpligen användes härför.
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

  Kommentera

  Working...
  X