Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Normer och provningsmetoder för brandförebyggande

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Normer och provningsmetoder för brandförebyggande

  I detta ämne samlas kunskap om normer och provningsmetoder gällande brandförebyggande.

 • #2
  Brandförebyggande i stora tält (Fire prevention in large tents)

  Sammanfattning:
  En liten incident i en tillfällig lätt textilstruktur kan få dramatiska konsekvenser. I ett tält, finns inga brandceller för att hålla en brand från att sprida sig och att köpa tid för människor att fly. Därför måste vi vara särskilt uppmärksam på följande egenskaper hos de valda materialen: stabilitet, motstånd och brandreaktion. Vi måste konstant hålla uppsikt över elinstallationer, varm belysning samt underhållningsutrustning. Utgångar och nödutgångar måste hållas fria från hinder och utrymmet mellan platser måste vara tillräckligt stor för att möjliggöra utrymning under rådande panik eller förvirring. Brandkårer ofta i uppdrag att informera myndigheterna om organisationen och säkerheten i offentliga händelser i temporära konstruktioner. På liknande sätt ska anställda som organiserar företagsevenemang garantera säkerheten för deltagarna. Detta bör hjälpa dem med dessa uppgifter.

  Guideline No 36: 2017 F
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

  Kommentera


  • #3
   Säkerhetsavstånd mellan skräpcontainrar och byggnader (Safety Distance between Waste Containers and Buildings)

   Sammanfattning:

   Många anlagda bränder börjar i avfallsbehållare och andra brännbara föremål som befinner sig utanför byggnader. Dessa relativt ofarliga bränder utvecklas allt för ofta till bränder som kan orsaka betydande personskador eller skador på egendom när de sprider sig in i byggnader. Av denna anledning är det nödvändigt att ge ägarna och hyresgäster av lokaler några grundläggande råd om sätt att förebygga dessa.Denna vägledning bygger på beräkningsmetoder som har utvecklats från en analys av brandutredningar och empirisk kunskap som vunnits i sådana utredningar.Vid förebyggande av mordbrand, måste uppmärksamhet också läggas på praktiska åtgärder för att motarbeta mordbrandsanläggaren, dvs stängsel på gården, låsning av områden och avlägsnande av alla brännbara material från gården.

   CFPA E Guideline No 7 2011 F
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
   Senast ändrad av PO; 2017-05-30, 13:20.

   Kommentera


   • #4
    Förebyggande av anlagd brand - information till unga människor (Prevention Arson – Information to Young People)

    Sammanfattning:

    Anlagd brand är ett socialt problem, ett allvarligt brott och också den vanligaste orsaken till bränder. Minst en brand av fyra är avsiktligt startad. Mordbrand orsakar samhället stora materiella skador och ekonomiska förluster, och det skapar osäkerhet och lidande för många människor. Mordbrand är främst ett problem i samband med ungdomar, unga människor är ansvariga för att begå mer än 50% av mordbrand bränder. Trots det stora antalet olika åtgärder som vidtagits av både nationella goverments och lokala myndigheter, har det varit svårt att få till stånd en varaktig förändring av denna ogynnsamma utveckling.

    Ett ökande antal parter har krävt att en mer koncentrerad ansträngning bör göras för att lösa problemet med ungdoms mordbrand genom att fokusera på några av de viktigaste aspekterna och genom att fastställa gemensamma prioriteringar. Erfarenhet på lokal nivå visar att antalet fall av mordbrand kan minskas genom att effektivt och systematiskt utnyttja och samordna de begränsade resurser som finns tillgängliga. Förebyggande arbete för en mer målinriktad natur måste dock genomföras för att åstadkomma en permanent omsvängning av denna trend på nationell nivå.

    Denna anvisning riktar uppmärksamheten på prioriterade aspekter av problemet, de på vilka resurser bör koncentreras. Det riktar sig till lokala organ, i första hand de brand- och räddningsmyndigheterna utan även andra organisationer och personer som arbetar med olyckor och brottsförebyggande. Anvisningen är baserad på praktisk erfarenhet av att hantera ungdoms mordbrand på lokal nivå i länder runt om i Europa.

    Denna anvisning understryker behovet av att samarbeta med och utbilda unga människor på ett sätt som bidrar till att avskräcka dem från att anlägga bränder.

    CFPA E Guideline No 8 2004 F
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
    Senast ändrad av PO; 2017-05-30, 13:24.

    Kommentera


    • #5
     Vindkraftverk- Guide för brandskydd (Wind turbines – Fire protection guideline)

     Sammanfattning:
     Med den politiskt uttalade målet att stödja förnybara energikällor och att öka sin andel av den totala energiförsörjningen betydligt, har vindkraftverk utvecklats snabbt under de senaste åren. Förutom utbyggnaden av platser, är som kännetecknas av en ständigt ökande dimensioner så som navhöjd och rotordiameter, samt en konstant prestandaökning upp till 6 MW idag.

     Värdeökningen kommer tillsammans med prestandaökning av vindkraftverk, och ökande krav med avseende på tillgången på vindkraftverk samt förhållandevis liten erfarenhet som gjorts under de senaste åren har lett till:

     • Den tyska försäkringsförbundet (GDV) och

     • Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH, affärssegment Wind Energy (GL Wind) för att framställa en VdS-riktlinje (VdS 3523) om brandskydd för vindkraftverk. Denna riktlinje används som grund för följande CFPA-riktlinje om samma ämne.

     Denna guide kommer att beskriva de typiska riskerna för brand under särskilda villkor för driften av vindkraftverken. Åtgärder för skadeförebyggande kommer att föreslås som en följd av analys brandrisken. Målet är att minimera incidensen och omfattningen av en eventuell förlust av brand på vindkraftverk. Förutom särskilda åtgärder för att upptäcka, bekämpa och förebygga bränder, procedur för säkerhetsåtgärder och omfattande teknik kontrollbrandskydds / system för övervakning av förfarandet verksamhet och förutsättningar som krävs. Det måste säkerställas att vindkraftverket överförs till ett säkert tillstånd som ett resultat av tidig upptäckt av fel i systemet.

     Guideline No 22:2012 F
     Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

     Kommentera

     Annonser

     Kollapsa

     Working...
     X