Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Normer och provningsmetoder för brandsäkerhet i hemmet

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Normer och provningsmetoder för brandsäkerhet i hemmet

  I detta ämne samlas kunskap om normer och provningsmetoder för brandsäkerhet i hemmet.

 • #2
  Brandsäkerhet i lägehetsbyggnader (Fire safety in apartment buildings)

  Sammanfattning:
  Det finns ett verkligt problem gällande livssäkerhet när det kommer till stora flerbostadshus. De flesta bostadsbränder orsakas av missbruk av inhemsk utrustning eller fel beteende de boende (fel reaktioner, eller beteendeavvikelser). I stora flerbostadshus, kan dessa faktorer multipliceras med antalet enheter eller boende.

  Låt oss bara tala om köksutrustning, individuell uppvärmning, öppen eld, rökning, ljus, julgran men också dålig installation eller underhåll av dem. Samtidigt kan egenskaperna hos de invånare (såsom unga barn, äldre, personer med funktionshinder, sovande människor) vara hinder för en säker och snabb evakuering.

  Byggnadens utformning eller konstruktion kan leda till snabb spridning av brand och rök till omgivande rum, korridorer och trappor vilket utsätter människor för rök och värme. Därför spelar designen av byggnader, deras komplexitet och täthet av ockupationen en central roll i ett livräddnings perspektiv. Byggnadens ägare måste vidta lämpliga brandsäkerhet åtgärder för att skydda människor och förbättra deras chans att överleva i händelse av brand. Det är viktigt att alla stora flerbostadshus förses med utrymningsvägar och andra livssäkerhetsgarantier. Vi betonar också vikten av allmänhetens medvetenhet, en viktig faktor när det gäller förebyggande. De personer måste informeras, och de risker och de åtgärder måste förklaras vara effektiva. Medvetenhet är det första och viktigaste steget mot säkerhet.

  Guideline No 27:2011 F
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
  Senast ändrad av PO; 2017-05-30, 11:34.

  Kommentera


  • #3
   Brandsäkra hem (Fire safe homes)

   Sammanfattning:
   I denna riktlinje anges de krav som måste vara uppfyllda för att en bostad ska kunna kategoriseras som en brandsäkert hem. Avsikten är att denna riktlinje ska vara tillämplig på alla typer av bostäder, från enfamiljshus till lägenheter i flervåningshus.

   Riktlinjen beskriver både ett baspaket som CFPA Europa anser rimligt i en bostad, och även ett antal valfria åtgärder som kan väljas för att ytterligare förbättra brandskyddet.

   Begreppet brandsäkert hem är baserad på insikt, kunskap och motivation och om tillämplig vid alla tider på de krav som anges i detta dokument. Genom att vara medveten om de brandrisker som kan uppstå i hemmet och genom att upprätthålla och kontrollera apparater och utrustning för brandskydd, kommer invånarna att vara väl förberedda om en brand ändå skulle inträffa.

   Vi välkomnar medverkan av alla som vill hjälpa oss att främja vår vision om ett Europa med större brandsäkerheten i våra hem, och där antalet brand dödsfall stadigt kommer att minska.

   Guideline No 24:2016 F
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

   Kommentera


   • #4
    Brandvarnare i hemmet (Smoke alarms in the home)

    Sammanfattning:

    Tidig varning är viktigt om du förväntar dig att fly och förhindra en tragedi för din familj när brand bryter ut. Göd från en cigarett eller överhettade elektriska ledningar i väggarna i ditt hem kan pyra i timmar utan att du någonsin veta om det. Om du får en varning på den här nivån av branden dina chanser för flykt eller släcka branden skulle vara mycket bra. När flammorna bryter ut, kan ditt hem ändras till ett fruktansvärt inferno på några minuter och chanserna för att rädda livet på din familj eller dig själv kommer att vara borta. En glödbrand som skapar giftiga gaser är också ett stort hot mot ditt liv.Utrymning är bara möjligt om du varnas av branden i tid.

    Statistik visar att förekomsten av bränder i hemmet ökar stadigt under de senaste åren och att de mest allvarliga bränder inträffar mellan midnatt och 06:00, då de flesta människor sover och därför när det finns störst risk för de som befinner sig i huset.

    Den bästa möjligheten att säkra en tidig varning om en brand är att installera en eller flera brandvarnare i ditt hem.I vissa europeiska länder har det blivit obligatoriskt att installera brandvarnare.Tänk på att en brandvarnare är bara ett verktyg bland många andra. I vissa länder kan andra typer av system bli godkända.

    Det uppskattas att brandvarnare minskar årligen förlusten av liv i bränder med ca 20-30% i Norge.Brandvarnare skall uppfylla kraven i EN 14604 och testas som beskrivs i detta dokument och uppfyller kraven i testerna.CO-detektorer ska uppfylla kraven i CEN-standarden EN 50291.

    CFPA E Guideline No 10 2008 F
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

    Kommentera

    Annonser

    Kollapsa

    Working...
    X