Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Normer och provningsmetoder för brandsäkerhet på arbetsplatser

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Normer och provningsmetoder för brandsäkerhet på arbetsplatser

  detta ämne samlas kunskap om normer och provningsmetoder gällande brandsäkerhet på arbetsplatser.

 • #2
  Brandsäkerhet på byggarbetsplatser (Fire Prevention on Construction Sites)

  Sammanfattning:
  Varje år förekommer det många bränder runt om i Europa på byggarbetsplatser och i byggnader som genomgår renovering. Som ett resultat av de människor som dödas och skadas är egendom oåterkalleligen förlorad, även strukturer av historiskt intresse och kommersiella och industriella organisationer drabbas av allvarliga störningar.Syftet med detta dokument är att förhindra så många bränder på byggarbetsplatser som möjligt och för att minska svårighetsgraden av de som förekommer. De flesta bränder kan förebyggas genom att minska antalet risker som finns både i form av potentiella antändningskällor samt brandbelastning. Åtgärderna behöver inte vara betungande eller leda till stora förändringar i arbetsmönster eller de processer och metoder som genomförs. I de flesta fall blir det ingen inverkan på tidsplanen för byggprocessen.Alla berörda parter i ett projekt oavsett storlek bör samarbeta för att se till att tillräckliga och praktiska åtgärder införs under design- och planeringsstadiet för att uppnå den högsta standarden av allmänna brandsäkerhetsföreskrifter.Denna guide gäller byggarbetsplatser inklusive de där rivning, ändringar, inredning, renovering, ombyggnad eller reparationer utförs. Samt att minimera förekomsten av oavsiktliga bränder, kommer efterlevnaden av de åtgärder som anges i den här handboken även bidra till att minska förekomsten av skadlig brand höjning.Åtgärderna i den här handboken gäller för utformning, planering, inköp och byggprocesser, inte till den färdiga strukturen, som kommer att vara föremål för andra koder. Denna guide måste läsas tillsammans med relevant nationell lagstiftning och villkoren för försäkringsavtal som gäller under den aktuella perioden av verksamheten.

  Guideline No 21 2012 F
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

  Kommentera


  • #3
   Rekomenderat antal brandutbildad personal (Recommended Number of Fire Protection Trained Staff)

   Sammanfattning:

   Väl utformade brandskydd utgör en integrerad del av ett modernt företags strategi för överlevnad och konkurrenskraft. I alla företag är det viktigt att ha en hög nivå av brandsäkerhet och brandskydd. Många företag och organisationer har etablerat intern brandskyddskontroll med syfte att identifiera risker, sätta upp mål, organisera, träna, kontrollera, dokumentera, övervaka och skydda sin verksamhet på ett systematiskt sätt.

   För att säkerställa att brandsäkerheten i ett företag är av högsta standard är det nödvändigt att ha personal som har utbildats i arbetet och är kvalificerade att ta ansvar. Vissa företag har egna brandkårer, med välutbildad personal, men i de flesta företag finns det ett behov av att utbilda personer som kan utgöra olika roller i brandsäkerhetshantering.

   Denna riktlinje anger olika utbildningsnivåer och gör också rekommendationer om hur många personer i ett företag som bör ha dessa utbildningar. Det finns en tidigare CFPA Europa riktlinje, intern brandskyddskontroll (nr 1: 2015 F).

   CFPA E Guideline No 11 2015 F
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

   Kommentera


   • #4
    Grundlig brandsäkerhet för heta arbeten (Fire safety basics for hot work operatives)

    Sammanfattning:

    Det är mycket viktigt att utbilda och påverka dem som arbetar med heta arbetsprocesser. Det är viktigt att kunna:
    • identifiera risker,
    • bedöma riskerna i specifika heta arbetssituationer
    • förstå innehållet och kraven för nationella standarder
    • förstå egenskaperna hos gaser som används i heta arbeten
    • genomföra de nödvändiga säkerhetsuppgifter under och efter heta arbeten.

    Det är också viktigt att heta arbetsoperatörer bör vara behöriga att hantera heta arbetsredskap och utrustning på ett säkert sätt och har kunskap om alternativa säkra arbetsmetoder. Om brand bryter ut som en följd av heta arbeten, ska heta arbetsoperatören känna till portabel brandsläckningsutrustning och hur man använder den effektivt. Huvudsyftet bör vara att öka förståelsen och attityden hos arbetare med heta arbeten så att man inom en allmän riktlinje för riskbedömning kan de utföra heta arbeten på ett säkert sätt. Detta åstadkoms genom varm arbetsträning, att ansluta sig till en strikt heta arbetstillstånd politik och även, i vissa europeiska länder, undersökningar och tidsbegränsade licenser för heta arbetsoperatörer.

    CFPA E Guidline No 12:2012 F
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
    Senast ändrad av PO; 2017-05-30, 11:43.

    Kommentera

    Annonser

    Kollapsa

    Working...
    X