Försök med annonser på Utkiken under 2020

Som ett försök under 2020 kommer det nu att gå att annonsera här på Utkiken. Annonserna är till för att användarna ska kunna hitta leverantörer och produkter vilket kan ge ett mervärde både för användarna av Utkiken och leverantörerna. För Utkikens del innebär det i första steget en deltidsanställning som kan avlasta PO med några rutinmässiga uppgifter och frigöra tid för ännu högre kvalitet på innehållet på Utkiken samt att kunna hålla nere abonnemangskostnaderna samtidigt som Utkiken kan utvecklas.

Det kommer att finnas två olika typer av annonser. Var och en anpassad för att dyka upp när användarna troligen är intresserade av det. Lika viktigt i detta är att annonserna inte får upplevas störande eller att de dyker upp på fel ställen för användarna.

Mer information om annonsering finns här: www.utkiken.net/om-utkiken/annonser