Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Internet of Things och räddningstjänst

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Internet of Things och räddningstjänst

  I detta ämne samlas kunskap om och exempel på lösningar med Internet of Things kopplat till dess användning för räddningstjänst eller brandskydd.

  Nyckelord: IoT Internet of Things sakernas internet LORA LORAFI

 • #2
  Standardisering för att göra IoT åtkomligt för räddningstjänst, Homeland Security - 2019

  Amerikanska Homeland Security har ett projekt där man tittar på standardisering som ska medföra att "public service" ska kunna ta del av data som genereras av sensorer i "Smart Cities". Bland annat i syfte att få bra lägesbilder, förbättrad utalarmering och bra vägvals-styrning.
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

  Kommentera


  • #3
   Europeiskt projekt för att standardisera kommunikation mellan IoT-utrustning, Vicinity 2020

   Ett projekt som försöker standardisera kommunikation mellan utrustning i Internet of Things.

   vicinity2020.eu/

   Kommentera


   • #4
    MSA lägger upp rökdykardata i molnet - 2019

    MSA Cloud Whiteboard är en lösning där sensordata från MSAs andningsapparat och andra kroppsburna sensorer via internet kan avläsas på distans och fungera som beslutsunderlag för en bakre ledningsfunktion.    Kommentera


    • #5
     Övning där Internet of Things hjälper räddningstjänst och resten av samhället, St Louis - 2020

     Smart City Interoperability Reference Architecture,SCIRA, har under senaste året testats i St Louis, USA. Nyligen gjorde man en övning för att se hur sensorer och system som kommunicerar med hjälp av SCIRA kan underlätta för samhällsviktiga funktioner i sitt arbete att hantera olika händelser. Man simulerade övervakning av en flod, översvämningar, assistans av sårbara invånare, brand i byggnad och en trafikolycka under loppet av de två dygn som övningen varade.     Läs mer om övningen och projektet här: https://www.dhs.gov/science-and-tech...eading-example

     Kommentera


     • #6
      Brandpostlock med uppkoppling, VA Syd - 2020

      VA Syd har ett projekt där man ser vilka möjligheter ett uppkopplat brandpostlock kan ha.

      Nyckelord: IoT brandpost Internet
      Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

      Kommentera


      • #7
       Uppkopplad doseringsutrustning, CTD - 2020

       CTD kommer att släppa en uppkopplad doseringsutrustning som bland annat loggar volymer och flöden av släckvatten kopplat till GPS-koordinater. När man ser filmen nedan verkar det även finnas en mängd andra funktioner som ges möjlighet till tack vare uppkopplingen.

       Kommentera


       • #8
        Lampa kan blinka blått, rött och med stroboskop vid larm, Internet of Things - 2020

        The Locator är en vanlig utomhusbelysning som dessutom kan vara en stroboskoplampa vid behov. Till exempel om någon ringer larmcentralen från en adress kan utomhuslampan automatiskt börja blinka för att underlätta för sjukvårdspersonal, räddningstjänst eller polis att hitta rätt.        De är såpass nya att deras webbsida inte är i drift än. Men den kommer att finnas här: https://thelocator911.com/
        Senast ändrad av PO; 2021-05-24, 13:33.

        Kommentera


        • #9
         Samverkande IoT-system och lägesbild, FOI - 2021

         En Nato-arbetsgrupp hade undersökt hur sensorer från Internet of Things, IoT, kunde användas för militärt syfte. FOI tar i nedanstående rapport, med avstamp i arbetet i Nato-gruppen, arbetet vidare för svenska förhållanden och undersöker hur svenska myndigheter kan samverka om lägesinformation.

         Den tekniska utvecklingen, bland annat i form av telekommunikation med hög bandbredd och miniatyriserad energisnål elektronik, stimulerar investeringar i IoT-system (Internet of things/"Sakernas internet") och framväxten av fenomen som "smarta städer" och "smarta bilar." Förväntningen är att en ökad tillgång på (relevant) data skall möjliggöra uppföljning och effektivisering av existerande verksamhet och skapandet av helt nya tjänster. Samtidigt finns det en potential i att IoT-system som primärt är utvecklat för ett visst syfte kan komma till användning i en helt annan verksamhet, exempelvis för samverkan vid samhällskriser. Särskilt myndigheter kan tänkas vara benägna att samverka kring IoT-system. I föregående arbete fokuserades på framväxande civila IoT-system, men i det här arbetet tas ett steg närmare nyttan för Försvarsmakten genom att undersöka hur FM skulle kunna förstärka sin lägesbild med hjälp av offentliga IoT-system. MSB:s modell för lägesbildsarbete och hur den har tillämpats i Stockholmsregionen studeras, samt dess relevans för Försvarsmakten diskuteras. De tekniska lösningar en arbetsgrupp inom Nato har använt för att förstärka den militära lägesbilden i samverkan med en smart stad studeras också och nyttan med dessa lösningar för att möjliggöra IoT-samverkan i syfte att förstärka Försvarsmaktens lägesbild diskuteras.
         Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

         Kommentera


         • #10
          Samverkande IoT-system och databearbetning, FOI - 2020

          Rapporten beskriver hur läget var i Sverige 2019 med IoT-samverkan mellan offentliga organisationer och har dessutom med två tekniska avsnitt om hantering av strömmande data och informationsbearbetningsmetoder.

          Den tekniska utvecklingen, bland annat i form av telekommunikation med hög bandbredd och miniatyriserad energisnål elektronik, stimulerar investeringar i IoT-system och framväxten av fenomen som "smarta städer." Målet är att ökad tillgång på (relevant) data skall möjliggöra uppföljning och effektivisering av existerande verksamhet eller skapandet av helt nya tjänster. Samtidigt finns det en potential i att IoT-system som tjänar ett visst syfte kan komma till användning i en annan verksamhet, exempelvis för samverkan vid samhällskriser. Särskilt myndigheter kan tänkas vara benägna av att samverka kring IoT-system. Försvarsmakten skulle kunna vara intresserat att förstärka sin lägesbild i ett insatsområde med hjälp av offentliga IoT-system. I den här rapporten undersöker vi dels hur stor beredskapen för IoT-samverkan är idag (år 2019) hos svenska offentliga organisationer, vilken visar sig vara begränsad, dels exempel på IoT-samverkan utanför Sverige och hur utvecklingen skulle kunna se ut i den närmaste framtiden. Rapporten har dessutom två självständiga och mer tekniska delar: hantering av strömmande data och informationsbearbetningsmetoder. Data som genereras av IoT-system utgörs ofta av en ström av data och vi beskriver ett tekniskt stöd för att hantera sådana dataflöden. Vi presenterar också en litteraturstudie över metoder (främst från AI-området) som kan användas för att bearbeta den strömmande IoT-information samt förbättra hanteringen av IoT-system. Vi avslutar med några rekommendationer för vidare arbete.
          Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

          Kommentera

          Annonser

          Kollapsa

          Working...
          X