Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Räddningstjänstrutiner för hålla operativ personal frisk

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Räddningstjänstrutiner för hålla operativ personal frisk

  I detta ämne samlas kunskap om hur man arbetar för att bibehålla operativ förmåga och hålla personalen friska.

  Nyckelord: pandemi Covid-19 virus bemanning

 • #2
  Milano, Italien - 2020
  1. Dygnstjänst istället för 12 timmarspass. Man har fyra skift att gå runt på.
  2. Man åker bara på nödvändiga brand och räddningsuppdrag för att minimera exponering. Man gör en bedömning på varje uppdrag om det är nödvändigt.
  3. Varje brandstation är autonom vad gäller personal för att undvika möjlig smittspridning mellan stationer. Varje station hanterar sin egen personal utan möjlighet till förflyttning av personal från andra stationer.
  4. Vid varje uppdrag där det finns risk för smitta används NBC-metodik
  5. Man håller ett avstånd på 1 meter mellan alla brandmän alltid. Det innebär också att man åker med två fordon på larm där man annars åkte med 1 och att man använder andningsmask med skyddsnivå FFP3 i fordonen. Det vill säga tre personer i ett fordon och två personer i ett annat fordon.
  6. Städning av stationen sker hela tiden. Vid början av ett skift och varje gång man kommer tillbaka till stationen. Överallt.
  Senast ändrad av PO; 2020-03-23, 09:48.

  Kommentera


  • #3
   Operativa förberedelser för att hindra smittspridning, RSNV 2020-03-31
   • Skyddsutrustning införskaffad till operativ verksamhet (halvmask med P3-filter samt Skyddsmask 90)
   • Tillträdesbegränsning till trafikrummet där SOS Alarm bedriver sin verksamhet
   • Riktlinjer för sjukvårds- och IVPA-larm är framtagna
   • Restriktioner att de operativa styrkorna ej ska träna under arbetstid på offentliga inrättningar träning på stationen är tillåtet
   • Inställda kvalitetssäkringsdagar tillsammans med ambulansen för operativ personal.
   • Inställda studiebesök och utbytesresor
   • Pensionärer får inte vistas i våra lokaler om det inte är nödvändigt
   • Kan bli aktuellt att isolera de operativa enheterna för att minska smittspridningen

   Kommentera


   • #4
    Åtgärder för att hålla operativ personal frisk, Landskrona 2020-04-02

    Nedan är ett utdrag av Landskronas åtgärder som inte nämnts i tidigare poster. Vissa saker är såklart generella för all personal men jag valde att sortera in dem här. / PO
    • Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv och följer dagligen upp all information som kommer från dessa. Vi samråder dessutom med stadens smittskyddsläkare i olika bedömningar.
    • Alla externa möten skall så långt som möjligt ersättas med möten via Teams, Skype etc (även detta enligt stadens gemensamma riktlinjer)
    • Vi kör inte längre några HLR-kurser och har desinficerat samtliga dockor totalt även invändigt. Kurser skulle kunna hållas ifall t ex Omsorgsförvaltningen behöver akutintroducera ny personal.
    • På brandstationen finns sprayflaskor med desinfektionsmedel i som samtliga personal förväntas använda på hårda ytor regelbundet. Varje logement skall tex desinficeras varje morgon av avgående personal, efter varje måltid gäller samma sak för bord och stolar, de som sitter på kontor förväntas göra samma sak inne på kontoren osv. Det finns även personal som i sina rutiner fått tillagt att desinficera handtag och strömbrytare i olika delar av lokalerna.
    • Bastun får inte användas tillsvidare och bara enstaka personer får befinna sig samtidigt för att byta om i omklädningsrummen och max 4 personer får träna samtidigt i gymmet. Detta för att alltid försöka hålla ett avstånd på 1,5-2 meter emellan varandra.
    • I matsalen har vi tagit bort ett antal stolar för att glesa ut platserna vid borden.
    • Alla handdukar är bortplockade (inklusive diskhanddukar) och det är papper eller pappershanddukar som gäller istället.
    • All personal anmodas att tvätta händerna med tvål och vatten ofta. Handsprit finns som vanligt på alla toaletter.
    • Innan den allmänna dispensen kom från Arbetsmiljöverket så ansökte vi om och fick dispens för att vid behov använda oss av våra skyddsmask-90. Detta eftersom vi har ett begränsat lager med FFP3-munskydd och inte kan köpa upp fler. Till maskerna har vi köpt in extra filter (Sundström SR 510 P3) samt adaptorer för att säkerställa att vi har tillräckligt med filter hemma.

    Kommentera


    • #5
     Mälardalens rutiner som inte nämnts tidigare - 2020

     Ett utdrag ur MBRFs rutiner med saker som inte nämnts ovan. / PO

     Skiftpersonal, vid avlösning
     • Ingen träff med avgående skift i soffor, mäss mm, uppställning i vagnhall sker med endast berörd personal. Jobba med personlig utrustning så långt det går.
     • Sprita av kontaktytor på utryckningsfordon inför varje skift- och beredskapsbyte.
     Befäl, vid avlösning
     • Håll avstånd och torka av gemensam utrustning (radio, personsökare etc) med spritservetter.
     Övning/utbildning
     • Alla övningar där andningsskydd (mask) används ska undvikas så långt det är möjligt. Förberedande övningar/utbildningar inför nya kompetenser får dock genomföras.
     • Vid tillfällen där andningsmask måste användas skall dessa vara personliga under hela övnings/utbildningstiden och sedan hanteras enligt direktiv från rökskyddsansvarig, se bilaga 5.2.
     • Tillämpa avståndsprincipen på teoretiska moment i övningar. Sprid ut er så mycket som möjligt i lokalerna.
     • Externa föreläsare får inte förekomma. Undantaget om särskild anledning finns. Då skall det godkännas av övningssamordnare eller chef.
     • Inblåsningar i övningsdocka för HLR är inte tillåtet.
     • Övningar där en hel station (RIB) eller hela skift (både Vallby och Öster) samlas är inte tillåtna tills vidare. Detta för risken att en stor grupp slås ut vid eventuell smitta inom gruppen.
     • Alla utbildningar som innebär att vi skickar personal till annan plats måste få godkännande av xx. Konsekvensen av missad utbildning skall vägas mot smittorisken.
     Allmänna åtgärder
     • Undvik att ta i hand.
     • Vi blåser i alkoblåsen endast vid misstanke om onykterhet på arbetet.
     • Vi gör inga hembesök
     • Vi tar inte med familjemedlemmar eller vänner till våra lokaler.
     • Vi är inte på arbetsplatsen utanför arbetstid.
     • Skyltar om besöksförbud uppsatt på samtliga stationer.
     • Tvätta alltid händerna innan du plockar ur diskmaskiner i kök.
     • Informerat personalen om: "Då vi har ett samhällsviktigt arbete bör vi även på fritiden tänka på var vi vistas och vilka vi träffar. Vad gäller smittorisken är avståndet mellan individer mer avgörande än antalet individer."
     • Städfirman som sköter våra lokaler har fått ett uppdrag att vara extra noga med att torka av kontaktytor, så som dörrhandtag och belysningsknappar.
     • Tvätta alltid händerna innan du tar kaffe, värmer mat m.m.
     • Tvätta alltid händerna innan du plockar ur diskmaskiner.
     • Handdiska besticken innan användning.
     • Vid den dagliga städningen av köket skall kontaktytor på mikrovågsugnar, kaffemaskin m.m. desinficeras.
     • Ni som jobbar nattskift uppmanas härmed att hålla er till samma kupa varje pass så långt det är möjligt.
     Fysträning
     • Försök att inte träna samtidigt som tjänstgörande skift. Undantaget om du själv tjänstgör i skift.
     • Torka av greppytor på maskiner/redskap med desinfektionsmedel efter varje användning.

     Kommentera


     • #6
      Rutiner för att minska exponering på brandstationen, Fire Department Safety Officers Association - 2020

      Bifogat finns en guideline från USA som förutom saker som nämnts ovan dessutom har med punkter om post- och försändelsehantering. Dessutom ett avsnitt om kontroll när man anländer till arbetsplatsen.
      Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

      Kommentera

      Annonser

      Kollapsa

      Working...
      X