Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Omhändertagande av släckvatten

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Omhändertagande av släckvatten

  I detta ämne samlas kunskap om omhändertagande av släckvatten i samband med brandsläckningsinsatser.

  Nyckelord: släckvatten kontaminerat släckvatten brandvatten vattenförorening utsläpp förorening skumvätska PFA PFOS miljö miljörestvärde släckvattenomhändertagande släckvattenuppsamling

 • #2
  Rening och destruktion av kontaminerat släckvatten, MSB - 2013

  En rapport från MSB om rening och destruktion av kontaminerat släckvatten. Rapporten innehåller kunskap inom följande områden:
  • Släckvattnets kemiska sammansättning
  • Rening av släckvatten
  • Uppsamling/bortledning av släckvatten
  • Destruktion/slutförvaring av restprodukter efter rening

  Det är intressant att man även tagit reda på kostnaderna för destruktion och hantering av förorenat släckvatten.
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
  Senast ändrad av PO; 2016-04-06, 10:16.

  Kommentera


  • #3
   Rekommendation för hantering av släckvatten i oljedepåer och hamnar, SPI - 2011

   Svenska Petroleuminstitutet har tagit fram en rekommendation med en god praxis för hantering av förorenat släckvatten på oljedepåer och i energihamnar. Dokumentet innehåller bland annat:
   • Lagstiftningskrav
   • Miljöpåverkan
   • Strategier för omhändertagande av förorenat släckvatten
   • Val av utrustning
   • Rening av släckvatten
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
   Senast ändrad av PO; 2016-04-06, 10:16.

   Kommentera


   • #4
    Släckvattenpartiklars spridning i mark och grundvatten, Exjobb - 2014

    Ulrika Iverfelts examensarbete från civilingenjörsprogrammet Miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet om släckvattenpartiklars spridning i mark och grundvatten.
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

    Kommentera


    • #5
     Södra Älvsborgs tänk om släckvattenuppsamling

     Bifogat finns en presentation om Södra Älvsborgs metodik och tänk om uppsamling och omhändertagande av släckvatten. Man har utsett en deltidsstation, Viskafors, att stå för materiel och metodkunskap.
     Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

     Kommentera


     • #6
      Miljöpåverkan av släckvatten, Föreläsning av Nina Wennström - 2015

      MSB genomförde en föreläsningsserie om skum och miljön. I denna fanns en föreläsning som handlade om släckvatten och dess miljöpåverkan av Nina Wennström från Ramböll. Det är en intressant föreläsning som kan ge många tankar kring nödvändigheten av att ibland ta omhand släckvattnet. Det redovisas:
      • kostnader för att förorena grundvatten, brunnar och vattentäkter.
      • Olika släckmetoders påverkan på släckvattnets innehåll av farliga ämnen.
      • Val av tillsatsmedel (skum etc) ur ett miljöperspektiv
      • Släckning i vattenskyddsområde.
      • Påverkan på avloppssystemet
      • och mycket annat

      Senast ändrad av PO; 2016-05-23, 09:48.

      Kommentera


      • #7
       Restvärdespersonal använder vattendammsugare med skumdämpare i för uppsamling av skum

       Göran Bertilsson som är restvärdesledare tipsar om att RVR-personal, för att suga upp skum, använder vanliga vattendammsugare som fyllts på med en liten mängd skumdämpande medel.

       Exempel på vattendammsugare: http://www.pullman-ermator.se/swe/produkter/wline.html

       Exempel på skumdämpande medel: http://www.ajourtrading.com/produkte...anti-skum.html

       Kommentera


       • #8
        Det är skillnad mellan Antifoam och Defoam vid omhändertagande av släckmedelsrester, eller kanske inte

        Industrin skiljer mellan medel för att bryta ner befintligt skum och medel för att förhindra att det skummar upp på nytt. Defoam är medel som läggs på befintligt skum som gör att skumtäcket försvinner. Antifoam är medel som tillsätts till exempel våtdammsugare för att förhindra att det bildas nytt skum.

        Vid närmare sökning om defoam för brandsläckningsskum verkar det dock som att man även använder antifoaming-medel som sprayas över skummet för att bryta ner skumtäcket. Det krävs väldigt låga koncentrationer för att bryta ner skumtäcke. Vissa tillverkare pratar om 20 ppm vilket motsvaras av ca 1 dl per 1000 liter skumpremix.

        I den bifogade filen beskrivs lite mer om vad man ska tänka på vid val av motmedel mot skumning.
        Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

        Kommentera


        • #9
         Exempel på antifoam för släckmedelsskum

         Bifogat finns några exempel på ett Antifoam (skumdämpande) medel specifikt för brandsläckningsskum. Kontakta er leverantör av skumvätskor för att få mer kunskap om vilket skumdämpande medel de rekommenderar för sina skumvätskor.
         Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

         Kommentera

         Working...
         X