Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Nya kommunallagen: Räddningstjänster organiserade direkt under kommunstyrelsen

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Nya kommunallagen: Räddningstjänster organiserade direkt under kommunstyrelsen

  I detta ämne samlas kunskap om nya Kommunallagen och den möjliga tolkningen att det under kommunstyrelsen endast kan finnas en förvaltning och att denna förvaltningen då är KS administrationsförvaltning.

 • #2
  Så här står det i nya Kommunallagen (2017:725) som kan vara intressant avseende räddningstjänstens placering under Kommunstyrelsen. Jag har inte satt mig in i några detaljer kring de olika paragraferna utan betrakta detta som paragrafer att sålla bland. Här är den i sin helhet: www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725

  Kapitel 6
  2 § Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Fullmäktige får besluta
  1. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter i hela kommunen eller landstinget

  6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

  Särskilt om styrelsens uppgifter
  8 § Fullmäktige får besluta att styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet. Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.

  7 kap. Anställda
  Direktören
  1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.

  Övergångsbestämmelser
  5. Fram till dess att det första ordinarie valet efter ikraftträdandet har hållits i landet gäller den upphävda kommunallagen i fråga om
  a) sådana underställda nämnder som fullmäktige beslutat om före ikraftträdandet

  Kommentera


  • #3
   Utdrag ur proposition om ny kommunalag. 2016/17:171

   Bifogat finns två pdf:er med utdrag ur de avsnitt i proposition 2016/17:171 som har med kommunstyrelsens organisation att göra. I pdf:en om Kapitel 7:1 finns en del gula överstyrkningar jag gjort som kan vara intressanta.
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

   Kommentera


   • #4
    Organisation, Västervik

    I bifogad PowerPoint visas en organsationsskiss över Västerviks enhet för samhällsskydd och beredskap. Man är alltså en enhet som lyder under ett utskott under kommunstyrelsen.
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

    Kommentera


    • #5
     Räddningstjänster som på något sätt tillhör Kommunstyrelsen - 2018
     Nedan är några räddningstjänster som på olika sätt är organiserade under kommunstyrelsen.

     Säffle - Kommunstyrelsen hanterar räddningstjänsten: http://www.saffle.se/sv/politik-forv...mmunstyrelsen/

     Vaggeryd - Kommunstyrelsen är tillika räddningsnämnd: www.vaggeryd.se/kommun-och-po...styrelsen.html

     Norrtälje - Kommunstyrelsen är tillika räddningsnämnd: www.norrtalje.se/globalassets...ot-olyckor.pdf

     Trelleborg - Räddningstjänsten är egen förvaltning direkt under kommunstyrelsen: www.trelleborg.se/sv/kommun-p...ningstjansten/

     Luleå - Räddningstjänsten hanteras som utskott i KS: www.lulea.se/kommun--politik/...anisation.html

     Höganäs - Räddningstjänsten hanteras via Kommunstyrelsen: www.hoganas.se/globalassets/d...fs-2015_15.pdf

     Dorotea - Räddningstjänst direkt under Kommunstyrelsen: www.dorotea.se/kommun-och-po...-foervaltning/

     Kommentera

     Working...
     X