AR är ett sätt att i mobiltelefoner eller särskilda AR-glasögon förstärka verkligheten med kunskap som underlättar vad det nu är man håller på...