En utredning har tittat på om tillståndskravet för offentliga danstillställningar bör tas bort eller förändras i något avseende. Förslaget är...