I detta ämne samlas rapporter och utredningar efter bränder i byggnad som startat på grund av laddning av elbilar.

Nyckelord: laddning...