I detta ämne samlas frågor till Boverket som handlar om utrymningsplatser.

Nyckelord: utrymningsplats utrymning funktionshindrad