Räddningstjänstutredningen är nu färdig och bifogade betänkande har förslag på förändringar av lagstiftning och annat för att uppnå en effektivare...