I detta ämne samlas beräkningsunderlag och exempel på hur icke-räddningstjänst beräknar taxor och avgifter.

Nyckelord: taxor avgift...